Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Kompleksās mašīnu valsts numurzīmju atpazīšanas sistēmas izstrāde
Title in English Development of a Complex Car License Plate Number Recognition System
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor Katrina Boločko
Reviewer Egons Lavendelis
Abstract Maģistra darba ietvaros tika izvirzīts darba mērķis izstrādāt kompleksu automatizētu risinājumu automašīnas noteikšanai un numurzīmes nolasīšanai reāllaikā. Maģistra darbā ir apskatītas datorredzes progresīvās tehnoloģijas, neironu tīklu pamatjēdzieni, konvolucionālie neironu tīkli un to pamattīkli. Kā arī, neironu tīkla precizitātes un izpildes ātruma uzlabošanas metodes, kuras tika praktiski pielietotas komplicēta, uz neironu tīkliem balstīta, automatizēta risinājuma izstrādei. Maģistra darbā tiek analizētas tradicionālās transportlīdzekļa noteikšanas metodes un rakstzīmju noteikšana no numurzīmēm reāllaikā. Maģistra darba realizācijas daļā tika veikta autostāvvietas sitēmas problemātikas analīze. Balstoties uz eksistējošās sistēmas snieguma rezultātiem un tika veikta kompleksās mašīnu valsts numurzīmju atpazīšanas sistēmas izstrāde. Darba realizācijas daļas ietvaros tiek apskatīts Tesseract, KNN, PPt-YOLOv3, CRNN un tabulas veidā tika veikta to precizitātes salīdzināšana. Balstoties uz eksperimentālās daļas laikā iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka maģistra darba mērķis ir sasniegts, un izstrādāto sistēmu ir iespējams izmantot autostāvvietu uzraudzībai. Darba pamattekstā ir 89 lappuses, 70 attēli, 12 tabulas un 1 pielikums.
Keywords CRNN, PPT-YOLOV3, NEIRONU TĪKLI, NUMURZĪMES, ATPAZĪŠANA
Keywords in English CRNN, PPT-YOLOV3, NEURAL NETWORKS, LICENSE PLATES, RECOGNITION
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 23:50:57