Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pārmaiņu vadības ietekmes novērtējums uz biznesa organizācijas attīstību IT uzņēmumos
Title in English Assessment of Change Management Impact on Business Organization Development in IT Companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Dr. oec. T. Tambovceva, profesore
Abstract Darba autors: Harsha Darbar Kyathsandra Shivakumar Darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec, Doc. Vladimirs Šatrevičs Darba temats: Pārmainu vadības ietekmes novērtējums uz biznesa organizācijas attīstību IT uzņēmumos. darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 54 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 119 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Pētniecības problēma: Indijā gandrīz 30% uzņēmumu ir pozitīva attieksme pret pārmaiņas vadības prakses pieņemšanu. Šī pētījuma mērķis ir novērtēt pārmaiņu vadības ietekmi uz uzņēmējdarbības organizācijas attīstību un izstrādāt modeli. Pētniecības metodoloģija: izmantotās datu vākšanas metodes ir tiešsaistes aptauja, ekspertu intervija, literatūras analīze un statistikas dati. Izmantotās datu analīzes metodes ir pussistemātiska literatūras pārskatīšana, satura analīze, tematiskā analīze, biežuma analīze, aprakstošā statistika, grafiskā analīze, T-tests, faktoru analīze un hi-kvadrāta tests. Darba galvenie rezultāti: ietekmīgākie faktori pārmaiņu vadībā ir komunikācija, vadība, apmācība, darbinieku pašapziņa, vadība, negatīvas atsauksmes no klientiem, mazāki ieņēmumi, darbinieku snieguma līmeņa kritums un inovāciju trūkums produktu dizainā. Priekšnosacījumi, lai pārmaiņu pārvaldība būtu veiksmīga, ir apmācība pirms pārmaiņām un diskusijas pirms izmaiņu ieviešanas. Pastāv būtiska saistība starp vadības sniegto darba pieredzi un apmācību, kā arī nepieciešamību pēc augstākā līmeņa vadītāju iedrošinājuma, pirms īstenot izmaiņas organizācijā. Darba bibliogrāfiskais apraksts: Darbar H. (2021) Pārmainu vadības ietekmes novērtējums uz biznesa organizācijas attīstību IT uzņēmumos. Maģistra darbs/ H. Darbar, V. Šatrevičs. – Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021. – 121 lpp
Keywords ietekmīgākie faktori, pārmaiņu vadībā, vadība, komunikācija, apmācība, darbinieki, priekšnosacījumi, saistība, darba pieredzi, iedrošinājuma,līmeņa vadītāju, organizācijā
Keywords in English Influential factors, change management, change, communication, leadership, employees, encouragement, relationship, work years, prerequisite, senior managers, organisation
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 22:37:14