Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mākslīga intelekta ietekme uz patērētāju uzvedību un tā izmantošana mārketingā
Title in English The impact of artificial intelligence on consumer behavior and its use in marketing
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer K. Kozlovskis
Abstract Bakalaura darba autors : Abijith Gunasekaran Bharath Bakalaura darba zinātniskais vadītājs : Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats : Mākslīgā intelekta ietekme uz patērētāju uzvedību un tā izmantošana mārketingā Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 23 attēli,. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 45 angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti : Teorētiskā daļa koncentrējas uz mākslīgo intelektu un tā ietekmi uz patērētāja uzvedību. Tas ietver arī mākslīgā intelekta apvienošanu ar lielajiem datiem, vienlaikus koncentrējoties arī uz mākslīgo intelektu mārketingā un lietojumiem, AI un lietu interneta apvienošanu, kiberfizisko sistēmu izskaidrošanu, AI un Bot tehnoloģiju izmantošanu un patērētāju uzvedības novērtējumu ar AI. Pētījuma daļa ietver kiberfizikālo sistēmu novērtēšanu un kiberfizikālo sistēmu arhitektūru. Pētījumā iekļauts tirgus pārskats un viedo rūpnīcu un rūpnieciskās automatizācijas pārskats. Noslēgumā ir novērtējums par patērētāja zināšanām par mākslīgo intelektu.
Keywords artificial intelligence, cyber physical systems, customer behavior.
Keywords in English Artificial Intelligence, Cyber Physical Systems, Customer Behaviour
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 14:54:19