Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Mazumtirdzniecības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas tehniski ekonomiskie un vides aspekti
Title in English Technical, economic and environmental aspects of increasing the energy efficiency of retail buildings
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Antra Kundziņa
Reviewer Dr. Ineta Geipele
Abstract Maģistra darba tēma ir “Mazumtirdzniecības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas tehniski ekonomiskie un vides aspekti”. Maģistra darba mērķis ir - energoefektivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtējums, ietverot tehniskos, ekonomiskos un vides aspektus, lai veicinātu Nacionālā enerģētikas un klimata pārmaiņu plāna izpildi. Darbs sastāv no ievada, 3 daļām - analītiskās, teorētiskās, praktiskās, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras uzskaitījuma un 3 pielikumiem. Analītiskajā daļā aplūkots ēku sadalījums pēc platībām Latvijā, vadoties no tā, noteikts pētījuma apjoms, analizēti enerģētikas un klimata pārmaiņu plāni ES un Latvijā un tajos izvirzītie uzdevumi, kā arī prognozētas energoresursu cenas nākotnē. Teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par nozīmīgākajiem elektroenerģijas patērētājiem mazumtirdzniecības ēkās, veikts mazumtirdzniecības ēku sadalījums pēc to platības, kā arī aprēķināti īpatnējie enerģijas patēriņi dažāda lieluma mazumtirdzniecības ēkās uz 1m2. Praktiskajā daļā tiek pētīti mazumtirdzniecības ēku enerģijas patēriņi katrai ēku grupai pēc to platībām, salīdzināti enerģijas patēriņi rekonstruētām un nerekonstruētām mazumtirdzniecības ēkām, aprēķinātas CO2 radītās gāzu emisijas enerģijas patēriņa nodrošināšanai, veikts aprēķins iespējamajam CO2 emisiju samazinājumam, kā arī aprēķināts finansiālais ieguvums naudas izteiksmē. Darba gaitā iegūtie rezultāti raksturo mazumtirdzniecības ēku elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņa apjomus Latvijā un tā radīto ietekmi uz vidi. Darba noslēgumā autors sniedz priekšlikumus energoefektivitātes uzlabošanā – rūpīgi izanalizējot un pamatojot to lietderību, kā arī piedāvā plānu mazumtirdzniecību ēku rekonstrukcijas gaitai un tempam Latvijā, lai veicinātu enerģētikas un klimata plāna izpildi. Darba apjoms ir 83 lapas, tajā iekļautas 9 tabulas, 29 attēli un 41 literatūras avots.
Keywords Nedzīvojamas ēkas, mazumtirdzniecības ēkas, enerģijas patēriņš, energoefektivitātes uzlabošana, elektroenerģijas patēriņš, siltumenerģija patēriņš, CO2 samazinājums, ietekme uz apkārtējo vidi, klimata pārmaiņu plāns.
Keywords in English Non-residential buildings, retail buildings, energy consumption, energy efficiency improvement, electricity consumption, heat consumption, CO2 reduction, environmental impact, climate change plan
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 12:29:44