Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtējums
Title in English Assessment of Economic Activity of Service Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Lektore, Mg.oec. Inga Eriņa
Abstract Bakalaura darba autors: Mārtiņš Dravnieks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg.oec., Normunds Balabka Bakalaura darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtējums Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 1 attēls, 17 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pirmajā teorētiskajā daļā ir analizēta uzņēmējdarbības vide, analizētas populārākās uzņēmumu saimnieciskās darbības novērtēšanas metodes un pamatota šo metožu pielietošanas nepieciešamība. Darba otrajā, jeb pētījuma daļā ir veikts uzņēmuma SIA “Dārta-93” saimnieciskās darbības raksturojums un novērtējums. Praksē pielietotas, pēc autora domām, šāda tipa uzņēmumam atbilstošākās no teorētiskajā daļā aprakstītajām metodēm. Noslēgumā, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dravnieks, M., Balabka, N. (2021). Pakalpojuma uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 59 lpp.
Keywords Uzņēmējdarbība, saimnieciskā darbība, novērtējums, sabiedriskā ēdināšana
Keywords in English Entrepreneurship, economic activity, assessment, catering
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.05.2021 15:40:21