Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Revīzijas procesa novērtējums zvērinātu revidentu komercsabiedrībā”
Title in English “Assessment of Audit Process in Companies of Certified Auditors”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Vaira Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja Dr.sc.ing.
Abstract Uzņēmējiem ir ļoti nozīmīgi novērtēt sava uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību, lai spētu pieņemt situācijai visatbilstošākos lēmumus. Uzņēmumiem katru gadu ir jāiesniedz gada pārskats un pēc esošajiem normatīvajiem aktiem, ja uzņēmums atbilst noteiktiem kritērijiem, gada pārskatā jābūt neatkarīga revidenta atzinumam, lai gūt lielāku pārliecību, ka finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesībā atspoguļo faktisko uzņēmuma finansiālo stāvokli un darbības rezultātus. Maģistra darba mērķis ir novērtēt auditfirmu darbību un revīzijas procesu Latvijā un izstrādāt priekšlikumus tā pilnveidošanai. Maģistra darba hipotēze: Kvalitatīva audita veikšanai ir nepieciešama rūpīga audita procesa sagatavošana. Pētījuma objekts: Auditfirmu darbības un revīzijas process. Pētījuma priekšmets: Auditfirmu darbības un revīzijas procesa pilnveidošanas iespējas. Maģistra darbā pirmajā daļā aprakstīta revīzijas būtība, revīzijas tipi un riski, aprakstīti revīzijas procesa posmi un apkopota revīzijas ietekmējoša likumdošanas bāze. Maģistra darbā otrajā daļā apkopoti un izanalizēti Latvijā reģistrētu Zvērinātu revidentu komercsabiedrību finanšu rādītāji par 2019.gadu, apskatīts auditfirmu tirgus sadalījums 2009.gadā un 2019.gadā, apskatīta “Big 4” uzņēmumu tīklu un “Lielā četrinieka” Latvijā finanšu rādītāju dinamika 2009- 2019.gadā. Maģistra darbā trešajā daļā autore veic Latvijā reģistrētu Zvērinātu revidentu komercsabiedrību finanšu analīzi, uzņēmuma Ernst&Young SVID (Stiprās, Vājās puses, Iespējas, Draudi) analīzi un izveidoja audita grafika plānošanas modeli. Pētījumā tiek aplūkoti auditfirmu finanšu rādītāji Latvijā un pasaulē un revīzijas process Latvijā. Maģistra darbs izstrādāts, pamatojoties uz speciālās ekonomiskās literatūras avotiem, uz Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, Finanšu Ministrijas datiem, interneta materiāliem, kā arī autores veiktiem aprēķiniem par Latvijas Republikas auditfirmu finanšu datiem un auditfirmu finanšu datiem globālajā mērogā laika periodā no 2009.g. līdz 2019.gadam. Darba kopējais apjoms ir 79 lappuses, 3 daļas, 10 nodaļas, 17 tabulas, 20 attēli. Darba nobeigumā formulēti secinājumi un priekšlikumi.
Keywords audits, revīzija, auditfirma, neatkarīga revidenta atzinums
Keywords in English audit, audit firm, independent auditor's opinion
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.05.2021 23:21:04