Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Līderības stils un darbinieku motivācija
Title in English Leadership Style and Employee Motivation
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer C.A.Rivera
Abstract (Bakalaura) Darba nosaukums ir “Vadīšanas stils un darbinieku motivācija”. Latvijas uzņēmumos, kā ar valsts ekonomikā kopumā problēmu rada kvalificētu darbinieku zemais skaits, kā arī šo darbinieku došanās uz ārzemēm, kas saistīta ar labākiem darba apstākļiem. Lai aktualizētu šī jautājuma nozīmi un palīdzētu rast risinājumu, darba autors veica pētījumu un analizēja sakarību starp vadīšanas stilu un darbinieku motivāciju, kā arī testēja hipotēzi par šo tēmu, izmantojot aprakstošo un secinošas statistikas metodi. Autors uzskata, ka būtiska nozīme vadīšanas procesā ir vadības stilam un darbinieku motivācijai. Vadītāji katru dienu motivē darbiniekus dažādos veidos un reizēm pat emocionālā veidā. Kā parādīja pētījuma rezultāti, izmantojot piemērotu vadīšanas stilu, uzņēmuma vadība spēj paaugstināt darbinieka motivāciju, kā rezultātā paaugstināt darbinieka produktivitāti, kas uzlabo darba procesa efektivitāti. Darba pamatā ir vadīšanas stilu un darbinieka motivācijas fundamentālās nostādnes.Tika apspriestas un analizētas teorijas, kā arī salīdzinātas ar tēmas esošajām zināšanām. Dati par vadītāja vadības stilu un darbinieku motivāciju tika iegūti, izmantojot daudzfaktoru līderības anketu (MLQ) un motivācijas anketu. Darba valoda - angļu. Tabulu skaits: 9; Pielikumu skaits:2; Lappušu skaits- 49. Atslēgas vārdi: Demokrātiskā vadība, Autokrātiskā vadība, Laissez-Faire vadība, Jauktā vadība, Darba motivācija, Iekšējie faktori, Ārējie faktori.
Keywords Atslēgas vārdi: Demokrātiskā vadība, Autokrātiskā vadība, Laissez-Faire vadība, Jauktā vadība, Darba motivācija, Iekšējie faktori, Ārējie faktori.
Keywords in English Keywords: Democratic leadership, Autocratic leadership, Laissez-Faire leadership, Mixed Leadership, Work motivation, Intrinsic factors, Extrinsic factors.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 15.04.2021 23:30:02