Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Tipveida dzelzsbetona tiltu bojājumu analīze” (“Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pārbūve autoceļa A6 131,33 km”)
Title in English “Analysis of Standard Precast Concrete Bridge Defects” (“Reconstruction of the Traffic Overpass over the Railway on Road A6 131,33 km”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ainārs Paeglītis
Reviewer Oskars Rikmanis CBF SIA “Binders” Projektu vad.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Tipveida dzelzsbetona tiltu bojājumu analīze”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un noteikt raksturīgākos bojājumus, to cēloņus un sekas tipveida tiltu konstrukcijām. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi – izpētīt Latvijā izmantotās tipveida laiduma konstrukcijas, izpētīt tiltu bojājumu novērtēšanas principus, Noteikt raksturīgākos tipveida konstrukciju bojājumus, kā arī noteikt raksturīgākos bojājumus katram laiduma konstrukcijas tipam un analizēt bojājumu cēloņus un iespējamās sekas, bojājumu attīstību. Darba pirmajā daļā tiek apskatīta Latvijā izbūvētās tipveida laiduma konstrukcijas un tiltu bojājumu novērtēšanas principi. Darba otrā daļā veikta tipveida dzelzsbetona tiltu galveno elementu bojājumu analīze – aplūkoti raksturīgākie laiduma konstrukciju, balstu konstrukciju un brauktuves konstrukciju bojājumi, analizēti to cēloņi un sekas. Bakalaura darba galvenie secinājumi – nopietnāki bojājumi ir vecākajām tipveida konstrukcijām, kurām nestspēju ietekmējoši bojājumi atklāti pusei no tām. Galvenais bojājumu cēlonis mitruma caursūkšanās caur tilta konstrukcijām, bojātu virsējo slāņu dēļ, kas ilgstoši nav pietiekami uzturēti. Inženierprojektā izstrādāts tehniskais projekts satiksmes pārvada pārbūvei pār dzelzceļu Rīga – Krustpils, autoceļa A6 131,33. km. Inženierprojektā ietilpst paskaidrojuma raksts, 3 pārvada variantu tehniski-ekonomiskais salīdzinājums, izvēlētā pārvada varianta konstrukciju aprēķiniem, specifikācijām un rasējumiem. Bakalaura darba daļa sastāv no 51 lpp., darbā iekļauti 35 attēli un 24 tabulas, un 1 pielikums, tajā izmantoti 18 literatūras avoti. Inženierprojekts sastāv no 105 lpp., projektā iekļauti 33 attēli un 18 tabulas. Grafiskā daļa sastāv no 18 rasējumiem.
Keywords tipveida dzelzsbetona tilti; bojājumi; mitruma caursūkšanās; satiksmes pārvads pār dzelzceļu
Keywords in English standard precast concrete bridge; defects; leakage; traffic overpass over the railway
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.01.2021 06:15:22