Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Latvijas augstākās izglītības eksporta iespējas un konkurētspēja Āzijas reģionā”
Title in English “Latvia’s higher education export opportunities and competitiveness in the Asia region”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Reviewer RTU IEVF Kvalitātes tehnoloģiju katedras vadītāja profesore Dr.oec. I.Lapiņa
Abstract Bakalaura darba autore Paula Poriņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas augstākās izglītības eksporta iespējas un konkurētspēja Āzijas reģionā”. Bakalaura darba mērķis ir noteikt Latvijas augstākās izglītības eksporta iespējas un konkurētspējīgās priekšrocības Āzijas reģionos, izvērtējot studentu piesaistes ietekmējošos faktorus. Darba teorētiskajā daļā autore raksturo pakalpojuma eksporta, konkurētspējas un konkurences jēdzienus. Tiek analizēts Latvijas augstākās izglītības eksports, tā konkurētspēja un dalībnieki. Pirmajā daļā tiek apkopotas vairākas Āzijas tirgus apgūšanas metodes. Darba otrajā daļā darba autore salīdzina augstākās izglītības nozari Latvijā un Āzijas reģionos. Tiek analizētas un salīdzinātas Latvijas, Centrālāzijas, Austrumāzijas un Dienvidāzijas augstākās izglītības tendences. Darba autore novērtē Latvijas augstākās izglītības eksporta tirgus potenciālu konkrētajos Āzijas reģionos. Balstoties uz publiski pieejamajiem datiem, ārvalstu studentu aptaujas rezultātiem, kā arī intervijas ekspertu viedokļiem, darba autore raksturo starptautisko studentu piesaistes ietekmējošos faktorus – imigrācijas procedūru (tai skaitā vīzas atteikumu skaitu), ārvalstu studentu iepriekšējās izglītības dokumentu atzīšanas procesu, kā arī starptautisko studentu integrēšanās šķēršļus Latvijā. Secināts, ka ārvalstu studentu integrāciju ietekmē kultūras un valodas barjeras. Kultūru atšķirības darba autore salīdzina, izmantojot Greeta Hofstedes kultūru dimensiju modeli. Trešajā daļā izstrādāta Latvijas augstākās izglītības eksporta SVID analīze, balstoties uz pirmās un otrās daļas teorētisko un statistisko materiālu analīzi, kā arī nozares ekspertu viedokļiem intervijās. Pēc SVID metodes rezultātiem, kā arī tirgus apguves metožu analīzes, kuras tika apkopotas darba pirmajā daļā, autore analizē piemērotāko tirgus apgūšanas un starptautisko studentu piesaistes metodi, piedāvājot bonusu sistēmu izglītības aģentiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 69 lappuses. Tajā iekļautas 7 tabulas, 12 attēli, 8 pielikumi uz 28 lpp. Darbā izmantoti 67 izmantotās literatūras un avotu vienības.
Keywords augstākā izglītība, augstākās izglītības eksports, konkurētspēja
Keywords in English higher education, export of higher education, competitiveness
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 22.12.2020 15:21:05