Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Iekšmolekulāru nukleofīlu saturošu propargilsilānu tandēma sililgrupas 1,2-nobīde–ciklizēšana
Title in English Tandem 1,2-silyl shift–cyclization of propargylsilanes containing intramolecular nucleophile
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Māris Turks
Reviewer Dmitrijs Čerņaks
Abstract Bakalaura darbā aprakstīta 1,2-sililgrupas migrācija nukleofīlu saturošos propargilsilānos, kas rezultējas ar jaunu tetrahidrofurānu un pirolidīnu iegūšanas metodi. Eksperimentējot ar dažādiem elektrofīlu avotiem un reakciju temperatūrām, atrasti efektīvi apstākļi šo heterociklu iegūšanai no propargilsilāniem tandēmā 1,2-sililgrupas migrācijas un ciklizācijas procesā. Literatūras apskatā apkopotas dažādas metodes tetrahidrofurānu un pirolidīnu sintēzei, liekot uzsvaru uz metodēm, kurās tiek veikta iekšmolekulāra ciklizācija, nukleofīlam uzbrūkot elektrofīlajam centram, kā arī reakcijām, kurās notiek pārgrupēšanās reakcijas, kā arī citas efektīvas metodes tetrahidrofurānu un pirolidīnu iegūšanai. Kopskaitā tika iegūti 15 jauni savienojumi, starp kuriem ir 5 tetrahidrofurānu atvasinājumi, 2 pirolidīnu atvasinājumi, 1 triazolo[1,5-a]piperidīna atvasinājums, 1 silildiēns, kā arī 6 nukleofīlu saturoši propargilsilāni. Bakalaura darba apjoms ir 86 lpp. Darbs satur 46 shēmas, 11 tabulas un tajā izmantoti 52 literatūras avoti.
Keywords NUKLEOFĪLU SATUROŠI PROPARGILSILĀNI, 1,2-SILILGRUPAS MIGRĀCIJA, STARPMOLEKULĀRA SILILĒŠANA, IEKŠMOLEKULĀRA SILILĒŠANA, IEKŠMOLEKULĀRA CIKLIZĀCIJA, ELEKTROFĪLI, TETRAHIDROFURĀNI, PIROLIDĪNI.
Keywords in English NUCLEOPHILE CONTAINING PROPARGYLSILANES, 1,2-SILYL MIGRATION, INTERMOLECULAR SILYLATION, INTRAMOLECULAR SILYLATION, INTRAMOLECULAR CYCLISATION, ELECTROPHILES, TETRAHIDROFURANS, PYRROLIDINES.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.07.2020 16:03:50