Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Dizaina izglītības digitalizācija
Title in English Digitalization of Design Education
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Andra Ulme
Reviewer Dr.sc.ing. Līga Freivalde, privātās pamatskolas "Six Senses International Preschool" vadītāja
Abstract Darbs izstrādāts RTU Dizaina tehnoloģiju institūtā latviešu valodā, ar anotācijām latviešu un angļu valodās, sastāv no ievada, trīs nodaļām un noslēguma. Pirmā nodaļa veltīta teorētiskās literatūras analīzei. Otrā – pētījuma daļā analizēts mācību platformu piedāvājums. Izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma metodes, tika veikts praktisks šo platformu salīdzinājums. Tika aptaujāti 14 RTU Dizaina tehnoloģiju institūta (DTI) pasniedzēji, lai uzzinātu pedagogu viedokli par pieredzi saistībā ar jauno mācīšanas līdzekļu pielietojumu RTU tieši ārkārtas situācijas ar Covid-19 izplatību. Trešā daļa ir veltīta darbam, kas saistīts ar lekciju materiālu izstrādi un kopēja dizaina izveidošanu. Darbā iekļauti 46 attēli, 13 tabulas, izmantoti 75 literatūras avoti un pievienoti 4 pielikumi. Atslēgvārdi: digitalizācija, izglītība, izglītības modelis, tālmācība, E-learning, dizaina izglītība. Pētījuma mērķis sagatavot digitalizācijai studiju kursu dizaina jomā, veicot apkopojumu par tiešsaistes mācību līdzekļiem un studiju platformām interaktīvā vidē. Pētījuma uzdevumi: 1. Analizēt literatūru par pētījuma problemātiku - pedagoģiskā procesa nosacījumi izglītības digitalizācijas kontekstā; digitālie mācību līdzekļi un mācību platformas, kā viens no digitāliem mācību līdzekļiem; 2. Izveidot analogu izpēti un analizēt to; 3. Veikt datu ieguvi, izmantojot aptaujas metodi, lai apzinātu pasniedzēju viedokli par mācību platformu izmantošanu un analizēt iegūtos datus; 4. Izstrādāt kopējo dizainu mācību kursam, sakārtot mācību materiālus, izveidot mācību uzdevumus un testus. 5. Veikt secinājumus par mācību platformu izmantošanas iespējām dizaina jomā. Mērķa sasniegšanai pielietotās metodes: • Kvantitatīvas datu ieguves metodes • Kvalitatīvas datu ieguves metodes • Novertēšanas metodika
Keywords digitalizācija, izglītība, izglītības modelis, tālmācība, E-learning, dizaina izglītība
Keywords in English digitalization, education, education model, distance learning, E-learning, design education
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.07.2020 23:07:04