Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Turbo ventilatora dzinēja "V 2500" termisko slodžu ietekmes izpēte uz dzinēja augsta spiediena turbīnas rotora elementu izturību.
Title in English Research into the Influence of V2500 Turbofan Engine Thermal Loads on the Strength of Engine High-Pressure Turbine Rotor Components.
Department
Scientific advisor Ilmārs Ozoliņš
Reviewer Docents, Dr. sc.ing M. Hauka
Abstract Maģistra darba tēma ir „Turbo ventilatora dzinēja „V2500” termisko slodžu ietekmes izpēte uz dzinēja augsta spiediena turbīnas rotora elementu izturību”. Darba autors: Dairis Ceriņš Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Ilmārs Ozoliņš. Darba mērķis ir izpētīt dzinēja „V2500” augsta spiediena turbīnas konstrukciju, veikt termiskās un statiskās izturības aprēķinu un meklēt sakarību starp dzesējošo gaisu turbīnā un tās konstrukcijas elementu izturību. Hipotēze: Izpildot termiskās un statiskās izturības aprēķinus ir iespējams atrast sakarību starp to, kā kompresora novadītais dzesējošais gaiss ietekmē augstspiediena turbīnas rotora konstrukcijas elementu izturību. Galvenie informācijas ieguves avoti diploma darba izstrādei ir pieejamie materiāli bibliotēkās, institūta un interneta resursi. Darbā sākotnēji sniegts dzinēja „V2500” augta spiediena turbīnas mezgla konstruktīvais apskats, kā arī slodžu noteikšana, kurām tiek pakļautas šīs konstrukcijas elementi. Sākotnēji, termisko slodžu aprēķinam, tika pakļauts dzinēja „V2500” augsta spiediena turbīnas mezgls, līdz ar tā izpildi, iegūtie rezultāti tika pārnesti un iekļauti statiskās izturības aprēķinā šim pašam mezglam. Izpildot veicamos datoraprēķinus, tika izvērtēta konstrukcijas uzbūve un noteikta kompresora novadītā dzesējošā gaisa temperatūras ietekme uz augstspiediena turbīnas rotora konstrukciju. Nepieciešamo dzinēja konstrukcijas elementu izveidi un aprēķinus veicu „SolidWorks” datorprogrammā. Galvenais mērķis, noskaidrot kā un cik lielu ietekmi uz turbīnas augstspiediena rotoru atstāj kompresora novadītais dzesējošais gaiss un atrast kopsaucēju starp temperatūras, spriegumu un deformācijas samazināšanu. Aprēķina rezultāti apkopoti tabulās un sniegti grafiku veidā. Darba rezultāti kopumā ļauj secināt, ka, starp dzesējošā gaisa temperatūras izmaiņu turbīnas konstrukcijā un tās elementu izturību pastāv sakarība, ar kuras palīdzību ir iespējams samazināt spriegumus un deformāciju. Darbs sarakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 85 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 49 attēli, 14 tabulas, 69 formulas un 4 pielikumi. Atslēgas vārdi: dzinējs, augsta spiediena turbīna, spriegums, deformācija, termiskā un statiskā izpēte.
Keywords dzinējs, augsta spiediena turbīna, spriegums, deformācija, termiskā un statiskā izpēte
Keywords in English engine, high-pressure turbine, stress, deformation, thermal and static fatigue study
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 06.07.2020 12:42:11