Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language Jauna aukstā spieduma sulu zīmola stratēģijas izstrāde un ieviešana Latvijas tirgū
Title in English Development of Strategy and Launch of Cold-Pressed Juice Brand in Latvian Market
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Modris Ozoliņš
Abstract Maģistra darbā "Jauna aukstā spieduma sulu zīmola stratēģijas izstrāde un ieviešana Latvijas tirgū" autore Liene Krekovska analizē Latvijas sulu tirgu un izstrādā jauna aukstā spieduma sulu zīmola stratēģiju un tās ieviešanu tirgū. Galvenais uzsvars tiek liekts uz zīmola stratēģisko pozicionējumu un konkurētspējīgo priekšrocību noteikšanu. Darba mērķis ir izstrādāt veiksmīgu aukstā spieduma sulu zīmola stratēģiju un zīmola ieviešanas un īstenošanas plānu Latvijas tirgū . Darba izstrādes procesā tika izmantotas kvantitatīvas pētījuma metodes (anketēšana), lai iegūtu potenciālo patērētāju vēlmju un paradumu profilus, kas tiek papildināts ar kvalitatīvu pētījumu – datu analīzi, kā arī izvirzīto patērētāju profilu intervijas, padziļinātai vēlmju izzināšanai. Darbā tika secināts, ka Latvijas aukstā spieduma sulu niša vēl ir neapgūta, kas paver potenciālu iespēju radīt jaunu zīmolu un apgūt strauji augošo patērētāju pieprasījumu. Darba izstrādes laikā tika izveidota zīmola stratēģija un tās ieviešana Latvijas tirgū, kas papildināta ar finanšu modeli iezīmējot nepieciešamās investīcijas biznesa uzsākšanai, potenciālo apgrozījumu un peļņas iespējas. Darbs var tikt izmantots, kā pamats jauna sulu zīmola izveidei un tā ieviešanai Latvijas tirgū, ņemot vērā tirgus specifiku un izstrādātos autores priekšlikumus. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darba apjoms ir 118 lpp., tajā iekļautas 14 tabula, 34 attēli, 12 pielikumi un 45 zinātniskie, akadēmiskie, pētījumu un populārzinātniskie avoti.
Keywords zīmols, zīmola stratēģija, sulas
Keywords in English brand, brand strategy, juices
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.06.2020 23:16:55