Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Attēlu paraugu vizualizācija: pieci gadi Latvijas tūrisma reklāmas fotogrāfijās
Title in English Visualising image patterns: five years of Latvian tourism promotional photography
Department
Scientific advisor Agris Ņikitenko
Reviewer Atis Kapenieks, Dr.phys., asociētais profesors
Abstract Maģistra darbu “Attēlu vizualizēšana: pieci gadi Latvijas tūrisma fotogrāfijā” izstrādājusi Renāte Šnore, maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” 2. kursa studente, izmantojot tūrisma un digitālo humanitāro zinātņu zināšanas, lai izpētītu Latvijas Nacionālās tūrisma organizācijas fotogrāfijas kolekciju, kas veidota no 2014. gada līdz 2019. gadam. Pētījuma teorētiskajā daļā sniegta pamatinformācija par tūrisma galamērķu pārvaldību, fotogrāfijas nozīmi tūrisma mārketingā un starpkultūru mārketinga pētījumiem, kas saistīti ar krāsu izmantošanu. To papildina digitālo humanitāro pētījumu izpēte, kas veikuši digitālā attēla un tā metadatu apstrādi, kā arī ir izskaidroti kultūras analītikas (cultural analytics) principi. Pētījuma daļa, kas sastāv no pētījuma izklāsta un pētījuma rezultātiem, sniedz detalizētus analītisko un vizualizācijas rīku aprakstus, kas tiek izmantoti Latvijas Nacionālās tūrisma organizācijas foto kolekcijas un foto atslēgvārdu analīzei. Rīku radītie rezultāti ir atrodami pētījuma rezultātu sadaļā. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, pētījuma izklāsta un pētījuma daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem. Kopējais skaits ir 60 lappuses (neskaitot pielikumus), 8 nodaļas un 4 apakšnodaļas, 28 attēli un 2 tabulas. Bibliogrāfija satur 72 informācijas avotus.
Keywords digitālās humanitārās zinātnes, fotogrāfija, tūrisms, kultūras analītika, galamērķa mārketings
Keywords in English digital humanities, photography, tourism, cultural analytics, destination marketing
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 18.06.2020 12:36:42