Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide MFD grupas laboratorijā"
Title in English "Analysis and improvement of quality management system in the Laboratory of MFD group"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Arta Pīlēna
Reviewer Mg.oec., Olga Ļakutina
Abstract Desjatnika I. (2020). Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide MFD grupas laboratorijā: Bakalaura darba. Vadītājs Mg.oec. Arta Pīlēna. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā̄ kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā̄ iekļauti 18 attēli, 24 tabulas, 1 formula. Literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti latviešu valodā un angļu valodā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir veikt MFD kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO 15189:2013 prasībām un izvirzīt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Darba pirmajā daļā veikta kvalitātes vadības sistēmu teorētisko aspektu un kvalitātes jēdziena analīze, kontentanalīze par kvalitātes vadības priekšrocībām uzņēmumā un aprakstītas metodes, kas pielietotas bakalaura darba izvirzītajiem uzdevumiem. Otrajā daļā veikts uzņēmuma vispārīgs raksturojums, analizēta organizatoriskā struktūra un procesu mijiedarbības karte. Aprakstīti iekšēja audita, FMEA, Išikavas diagrammas rezultāti. Aprēķinātas neatbilstību izmaksas. Darba trešajā daļā veikta MFD laboratorijas SVID analīze un izvirzīti priekšlikumi risku mazināšanai un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai. Darbā ir sniegti secinājumi par kvalitātes sistēmu uzņēmumā, būtiskiem FMEA un Išikavas diagrammas rezultātiem, neatbilstību izmaksām, un izmaksām, kas ir saistītas ar pilnveidojumiem un no tiem izrietošajiem plānotajiem ieņēmumiem. Darba priekšlikumi ir sniegti, lai pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu un proces
Keywords Kvalitāte, kvalitātes vadība, ISO 15189
Keywords in English Quality, Quality system, ISO 15189
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 05.06.2020 00:28:11