Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA Moller Auto Latvia Volkswagen centrā Lidosta"
Title in English "Process approach for quality system development in Moller Auto Latvia Volkswagen center Lidosta"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Lapiņa
Reviewer Mg.oec., Jānis Pildavs
Abstract Parcāne L. Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībā Moller Auto Latvia SIA Volkswagen centrā Lidosta: Maģistra darbs / L.Parcāne, I.Lapiņa. - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2020. - 81 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 22 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 44 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt un novērtēt auto dīlera kvalitātes sistēmu un procesu vadību, izstrādāt priekšlikumus nepārtrauktas procesu pilnveides uzlabošanai dīlerī, lai pilnveidotu dīlera sniegto pakalpojumu efektivitāti, kvalitāti un uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu kopumā. Pirmajā darba daļā apzināta dažādos literatūras avotos esošā informācija par kvalitātes vadības sistēmas principiem, apkopota dažādu autoru izpratne par procesu pieejas jēdzienu, veikta Volkswagen AG rūpnīcas standarta salīdzināšana ar ISO 9001 prasībām, kā arī aprakstītas un pamatotas metodes, kuras autore pielietos otrajā darba daļā kļūdu identificēšanai. Otrajā daļā raksturots uzņēmums Moller Auto Latvia SIA un tā struktūrvienības Moller Auto Lidosta darbība, veikts uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas novērtējums, kā arī noskaidrotas galvenās kvalitātes sistēmas pilnveidojamās jomas. Identificētas servisa pamatprocesa iespējamās kļūmes, to iemesli, iespējamās sekas un veicamās darbības to novēršanai. Trešajā daļā izstrādāti pasākumi Moller Auto Lidosta Volkswagen centra kvalitātes vadības sistēmas attīstībai. Noteiktas pilnveides pasākumu izmaksas un piedāvāti iespējamie risinājumi Moller Auto Lidosta Volkswagen centra servisa darba izpildes kvalitātes paaugstināšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: galvenās konstatētās problēmas uzņēmumā rodas straujās attīstības un neatbilstošas risku un procesu vadības rezultātā. Pastiprinot iekšējo kontroli darbinieku uzraudzībai un novēršot servisa pamatprocesā identificētās neatbilstības, uzņēmums spēs ievērojami samazināt riskus, nodrošināt procedūru kvalitatīvu izpildi un prasību ievērošanu, kā arī paaugstināt klientu apmierinātību.
Keywords Kvalitātes vadība, procesu pieeja, pakalpojumu kvalitāte
Keywords in English Quality management, process approach, service quality
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 17:55:38