Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Konkurētspējas faktoru noteikšana pārtikas ražošanas uzņēmumā
Title in English Determination of Competitiveness Factors in a Food Production Enterprise
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Mg. oec., K. Gorbunova, docente (prakt.)
Abstract Noslēguma darba autors: Jānis Zārdiņš Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Konkurētspējas faktoru noteikšana pārtikas ražošanas uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 20 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu, 20 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma “Liepkalni” konkurētspēju un sniegt priekšlikumus tās paaugstināšanai. Darbā tika izstrādāti šādi uzdevumi – izvērtēts pārtikas nozares un specifiski maizes izstrādājumu apakš nozares raksturojums, analizēti tās konkurences un konkurētspējas faktori, kā arī to izvērtēšanas metodes gan vispārīgi pārtikas nozarē, gan specifiski izvērtējot SIA “Liepkalni” iekšējās un ārējās konkurences vides raksturojumu. Darba gaitā tika secināts, ka produktivitāte uzskatāma par vienu no nozīmīgākajiem konkurētspējas faktoriem pārtikas rūpniecībā, savukārt maizes ražošanā Latvijā par aizvien nozīmīgāku konkurences faktoru kļūst produkta kvalitāte. Darba gaitā tika veikta patērētāju aptauja par maizes izvēles parametriem un balstoties uz darbā sniegtajiem nozares izvērtējuma aspektiem un izdarītajiem secinājumiem, tika apkopoti ieteikumi uzņēmuma “Liepkalni” konkurētspējas paaugstināšanai. Ieteikumi sevī ietver uzņēmuma tālāku attīstīšanu, izmantojot tā spēcīgos iekšējos konkurētspējas faktorus (izejvielu un produktu kvalitāte, plašs produktu klāsts) kā arī ārējos faktorus, kuros uzņēmumam ir priekšrocības (ekoloģiskās produkcijas popularitātes pieaugums). Stratēģiski uzņēmuma attīstību ieteikts virzīt izmantojot tā saucamo ražas ievākšanas stratēģiju, kad uzņēmums turpina darboties un gūt peļņu arī no mazas tirgus daļas, iespēju robežās to pakāpeniski palielinot. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Zārdiņš, J., (2020). Konkurētspējas faktoru noteikšana pārtikas ražošanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUV, bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 62lpp.
Keywords Produktivitāte, kvalitāte, konkurence, konkurētspēja, tirgus
Keywords in English Productivity, quality, competition, competitiveness, market
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.05.2020 21:18:24