Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Finanšu pārskatu revīzijas risku novēršanas iespējas
Title in English Opportunities for Financial statement audit risk prevention
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nadežda Semjonova
Reviewer Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā referente Mg.oec. Karina Marinska
Abstract Bakalaura darba autors: Artūrs Strazdiņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Finanšu pārskatu revīzijas risku novēršanas iespējas Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa un pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 11 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba teorētiskajā daļā ir izklāstīta informācija par finanšu pārskatu un to revīzijas nepieciešamību, kā arī apskatīti finanšu pārskatu revīzijas procesa posmi un to ietekme uz finanšu pārskatu revīzijas kvalitāti. Teorētiskajā daļā ir apskatītas arī finanšu pārskatu revīziju kvalitātes pārbaudes un sniegta informācija par finanšu pārskatu revīzijas risku identificēšanas un novērtēšanas procesu, fokusējoties uz būtiskāko finanšu pārskatu revīzijas risku novērtēšanu. Pamatojoties uz darba teorētiskajā daļā iegūto pētāmās problēmas teorētisko bāzi, tika veikta būtiskāko revīzijas risku novērtēšana un revīzijas kļūdu ietekmes uz uzņēmuma finanšu rādītājiem aprēķināšana un izvērtēšana. Tika izpētīti un izanalizēti finanšu pārskatu revīziju kvalitātes pārbaužu rezultāti, kā arī iegūts un izanalizēts zvērinātu revidentu viedoklis par finanšu pārskatu revīziju kvalitāti un būtiskākajiem revīzijas kvalitātes rādītājiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Strazdiņš, A. (2020). Finanšu pārskatu revīzijas risku novēršanas iespējas. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp.
Keywords Finanšu pārskatu revīzijas risku novēršanas iespējas
Keywords in English Opportunities for Financial statement audit risk prevention
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.05.2020 00:27:53