Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Latvijas elektroenerģijas cenu prognozēšana: Latvijas nākamas dienas elektroenerģijas cenu noteicošu faktoru analīze
Title in English Predicting Latvian Electricity Prices: Analysis of Latvian Day-ahead Electricity Price Determinants
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Andrejs Koliškins
Reviewer A.Jakobsons
Abstract Augoša konkurence Latvijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgū un izmaiņas elektroenerģijas sistēmas darbībā (jaunu starpsavienojumu uzbūve un atjaunojamo energoresursu patēriņa pieaugums) palielina nepieciešamību precīzi prognozēt Latvijas elektroenerģijas cenas, kuru svārstīgums ir augstākais Nord Pool biržas apgabalos. Šī darba mērķis ir identificēt statistiski nozīmīgus nākamas dienas (day-ahead) elektroenerģijas cenas ietekmējošus faktorus. Darbā tiek izmantotas divas analīzes metodes – lineāras daudzfaktoru regresijas un daudzveidīgu adaptīvo regresiju modelis (Multivariate Adaptive Regression Splines). Es analizēju periodu no 2016. gada līdz 2019. gada beigām, kas aptver visu NordBalt kabeļa darbību kopš tā nodošanas ekspluatācijā un ir pietiekami garš, lai sniegtu statistiski nozīmīgus rezultātus. Analīze liecina, ka CO2 emisiju kvotu un naturālās gāzes cenām pieaugot, ir novērojams nākamas dienas elektroenerģijas cenu pieaugums Latvijā. Es secinu, ka naftas un ogles cenas statistiski nenozīmīgi ietekmē elektroenerģijas cenas. Savukārt lielākas pārvades caurlaides kapacitātes pieejamība Igaunijas-Latvijas un Zviedrijas-Lietuvas šķērsgriezumos samazina elektroenerģijas cenas biržā. Līdzīgi lielāka elektroenerģijas ģenerācija no vēja un hidroelektrostacijām statistiski nozīmīgi ietekmē Latvijas nākamas dienas elektroenerģijas cenas, samazinot tās. Es secinu, ka vēja ātruma rādītāja iekļaušana nebūtiski palielina regresijas modeļa precizitāti. Temperatūras dati dod iespēju precīzāk prognozēt elektroenerģijas patēriņu Latvijā, kas savukārt ir statistiski nozīmīgs elektroenerģijas cenu ietekmējošs faktors. Es secinu, ka elektroenerģijas tirgus dalībnieki var izmantot CO2 emisiju kvotu forvardu līgumus, lai mazinātu riskus saistītus ar elektroenerģijas cenu svārstīgumu. Prognozējot cenas, tirgotājiem jānovērtē potenciālo vēja staciju izstrādes palielināšanos un lielāko Igaunija-Latvija šķērsgriezuma caurlaides kapacitātes.
Keywords elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus
Keywords in English electricity market, electricity prices
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 04.05.2020 17:51:13