Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Ietvarā balstītas pieejas terminoloģijai loma tehniskajā tulkošanā
Title in English The Role of Frame-based Approach to Terminology in Technical Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Marina Platonova
Reviewer Larisa Iļinska, Dr.philol., prof.
Abstract Maģistra darbs "Ietvarā balstītas pieejas terminoloģijai loma tehniskajā tulkošanā", ko izstrādāja maģistra profesionālās studiju programmas "Tehniskā tulkošana" 2. kursa studente Veronika Ivanova, pievērš uzmanību terminu sastatīšanas procesam, tulkojot tehniskus tekstus civilceltniecības jomā, ar mērķi izpētīt, kādu lomu spēlē ietvarā balstīta pieeja terminoloģijas analīzei tehnisku tekstu tulkošanas laikā un kā tās priekšnoteikumi var tikt izmantoti, lai veicinātu tulkotāja darbu. Šī maģistra darba teorētiskā daļa ir galvenokārt veltīta terminoloģijas kā atsevišķas disciplīnas analīzei, apskatot termina un koncepta jēdzienus un piedāvājot būtiskāko skatījumu uz un pieeju terminoloģijai pārskatu, nonākot pie ietvarā balstītas pieejas terminoloģijai, kā arī īsi aprakstot galvenās terminoloģiskās problēmas, kas var rasties tehnisko tekstu civilceltniecības jomā tulkošanā. Darba analītiskā daļa sastāv no terminu sastatīšanas procesa analīzes četros izvēlētajos ietvaros, kas klasificēti noturīgu projekta risinājumu laukā (zem ilgtspējīgas būvniecības). Tie ir minēti tulkošanai no angļu valodas krievu valodā izvēlētās grāmatas “Building Sustainability in East Asia: Policy, Design, and People” 7. un 8. nodaļā (to tulkojums veido darba praktisko daļu), kuras autori ir Vincent S. Cheng un Jimmy C. Tong. Šis maģistra darbs sastāv no ievada, trim pamatdaļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās, secinājumiem, izmantotās literatūras un vārdnīcu saraksta, kā arī pielikumiem, kuros iekļauti terminu glosārijs četros analizētajos ietvaros, terminu glosārijs, saīsinājumu saraksts un avotteksts angļu valodā. Kopējais lappušu skaits ir 133, neskaitot pielikumus.
Keywords terminoloģija, ietvars, tehniskā tulkošana, ilgstpējīga būvniecība
Keywords in English terminology, frame, technical translation, sustainable construction
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 15.01.2020 12:30:07