Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Vienlīmeņa ceļu mezgla apļa izbūves efektivitāte” (“Piebraucamā ceļa atjaunošana un rotācijas apļa izbūve Rīgas un Brīvības ielu krustojumā Preiļos”)
Title in English “Efficiency of At-grade Intersection Construction ” (“Reconstruction of the Access Road and the Construction of the Roundabout at the Intersection of Riga Street and Brivivas Street in Preili”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Juris Smirnovs
Reviewer Viktors Akentjevs, valdes loceklis, SIA "C Komforts"
Abstract Šis darbs ir uzrakstīts par tēmu "Vienlīmeņa ceļu mezgla apļa izbūves efektivitāte", kura ir sadalīta divās daļās: teorētiskā daļā un praktiskā daļa (inženierprojekts). Darbs satur analī-tisko aprakstu, pētījumu, kurā tiks salīdzināts negadījumu skaits apļveida krustojumos pirms un pēc rekonstrukcijas, negadījumu biežums atkarībā no apļa konstrukcijas, kā arī tiks veikts apsekojums, lai atrastu galvenos krustojumu parametrus. Bakalaura darbā mērķis ir noteikt apļveida krustojumu rekonstrukcijas efektivitāti Latvi-jā. Uzdevumi ir šādi: noteikt kas ir apļveida krustojums, analizēt nelaimes gadījumus Latvijā, noteikt kas ir rekonstrukcija, analizēt apļveida krustojumu rekonstrukcijas Latvijā un veikt pē-tījumu, kurā apskatīti 9 krustojumi. Darba beigās mērķis tika sasniegts, apkopoti pētījuma re-zultāti un sniegtas priekšlikumi situācijas uzlabošanai. Inženierprojekta tēma ir “Piebraucamā ceļa atjaunošana un rotācijas apļa izbūve Rīgas un Brīvības ielu krustojumā Preiļos”. Darba mērķis ir rekonstruēt Brīvības ielu 590m garumā sakot no krustojuma ar Rīgas ie-lu un pārbūvet Rīgas un Brīvības ielu krustojumu, izbūvejot rotācijas apli. Darba kopējais apjoms ir 127 lapas, tai skaitā 25 tabulas, 38 attēli, 12 rasējumi.
Keywords Rotācijas aplis, rekonstrukcija, negadījumi
Keywords in English Rounabout, reconstruction, accidents
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 26.12.2019 18:59:56