Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Financial Engineering Mathematics
Title in original language Eiro ienesīguma līknes modelēšana un pielietojums portfelī efektīvās zemākās robežas gadījumā
Title in English Euro Yield Curve Modeling and Portfolio Implementation in the Case of Effective Lower Bound
Department
Scientific advisor Viktors Ajevskis
Reviewer Marina Kudinska, LU
Abstract Darba autors pēta eiro ienesīgumu līknes ar mērķi prognozēt procentu likmes un pielietot šīs zināšanas fiksēta ienākuma vērtspapīru portfeļu pārvaldīšanas kontekstā, ņemot vērā nulles eiro procentu likmes. Tiek izstrādāti četri dinamiski procentu likmju termiņu struktūras modeļi. Tika atklāts, ka labākie modeļi eiro procentu likmju prognozēšanai ir tā saucamie dinamiskie makro-finanšu modeļi ar diviem ienesīgumu faktoriem un diviem makroekonomiskiem faktoriem. Prognozes tiek pielietotas portfeļu pārvaldīšanas kontekstā, izveidojot fiksēta ienākuma vērtspapīru tirdzniecības stratēģijas un attīstot monetārās politikas gaidas. Darba izstrādes brīdī darba autors ir nodarbināts Swedbank kā vecākais portfeļu pārvaldnieks, atbildīgs par dažādiem investīciju mandātiem. Autors ir arī CFA institūta (ASV) biedrs. Šajā darbā paustie viedokļi ir autora personiskie viedokļi.
Keywords EIRO IENESĪGUMU LĪKNE, PROGNOZĒŠANA, DINAMISKS NELSON-SIEGEL, ZEMĀKĀ ROBEŽA, ĒNAS LIKME, PORTFEĻU PĀRVALDĪŠANA, MONETĀRĀ POLITIKA, MAKRO-FINANCES
Keywords in English EURO YIELD CURVE, FORECASTING, DYNAMIC NELSON-SIEGEL, LOWER BOUND, SHADOW RATE, PORTFOLIO MANAGEMENT, MONETARY POLICY, MACRO-FINANCE
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 11:45:50