Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Mārketinga stratēģijas izstrāde farmācijas uzņēmuma filiālei Latvijā
Title in English Development of Marketing Strategy for a Pharmaceutical Company Branch in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer
Abstract Mežiels R. „Mārketinga stratēģijas izstrāde farmācijas uzņēmuma filiālei Latvijā”: Maģistra darbs/ Mežiels R., Deniss Ščeulovs, Asoc. Prof. Dr.oec.- Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, BALTECH studiju centrs, maģistra programma „Ražošanas inženierzinības un vadība” 2019. gada 27. Maijs. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 81 lapaspusēm, un 2 pielikumiem, 8 tabulām un 33 attēliem. Literatūras saraksts sastāv no 64 literatūras avota, tādiem kā zinātniskie raksti, ieskaitot žurnālu raksti, konferenču tēzes, grāmatas, nozares atskaites un salīdzinājumi, kā arī elektroniskie materiāli. Šī darba mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju kompānijai GRAINA Latvia, kas nodarbojās ar medicīnas iekārtu tirdzniecību un izpētes jautājums ir: „Kāda mārketinga stratēģija strādātu ārzemju farmācijas komersanta filiālei Latvijā?” Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskā daļa, analītiskā daļa un praktiskā daļa. Teorētiskā daļa sastāv no mārketinga apraksta, izmantojot dažādas mārketinga stratēģijas un veidu, kā tās var tikt integrētas kompānijas mārketinga un pārdošanas plānošanā. Tiek aprakstīta biznesa pieeja medicīnas iekārtu tirgū un galvenie bizness-biznesam mārketinga stratēģijas izstrādes posmi. Ir aprakstīts literatūras apskats zinātniskajiem rakstiem saistībā ar mārketinga stratēģiju medicīnas iekārtu tirgum. Analītiskā daļa sastāv no ārzemju komersanta filiāles GRAINA Latvia biznesa, mārketinga stratēģijas, SWOT un biznesa modeļa kanvas analīzes. Ir aprakstīta medicīnas iekārtu tirgus un konkurentu finansiālo un mārketinga rādītāju analīze. Praktiskā daļa ietver aprakstu par medicīnas nozarē strādājošo anketas izstrādi un iegūtajiem anketēšanas rezultātiem. Izmantojot iegūto informāciju no iepriekš minētajām nodaļām, tika izstrādāta mārketinga stratēģija kompānijai GRAINA Latvia.
Keywords mārketinga stratēģija, SVID, biznesa modeļa kanvas, medicīnas iekārtu pārdošana
Keywords in English marketing strategy, SWOT, business model canvas, medical devices sales
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 31.05.2019 14:24:59