Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Optisko šķiedru raksturojošo parametru novērtējums un analīze
Title in English Evaluation and Analysis of Optical Fiber Characteristics
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Jānis Braunfelds
Reviewer S.Spolītis
Abstract Bakalaura darba mērķis ir eksperimentāli RTU ŠOPS laboratorijā veikt optisko šķiedru vājinājuma, dispersijas un makrolocījumu ietekmes novērtējumu dažāda tipa un garuma vienmodas optiskās šķiedrās. Teorētiskajā daļā tika pētīta optiskās šķiedras uzbūve, ražošana un analizēta optiskā signāla izplatīšanās optiskā šķiedrā. Eksperimentālajā daļā RTU TI ŠOPS laboratorijā tika veikti optiskās pārraides līnijas vājinājuma, hromatiskās un polarizācijas modu dispersijas un makrolocījumu mērījumi dažāda tipa un garuma vienmodas šķiedrām. Ar šo darbu, autors piedalījās RTU 60. studentu zinātniskā un tehniskā konferencē 2019. gada 26. aprīlī. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 66 lapusēm, tas satur 50 attēlus, 26 tabulas un 27 atsauces uz literatūras avotiem.
Keywords optiskā šķiedra, vājinājums, hromatiskā dispersija, polarizācijas modas dispersija, makrolocījumi, optiskā laika apgabala reflektometrs.
Keywords in English optical fiber, attenuation, hromatic dispersion, polarization mode dispersion, macrobends, optical time domain reflectometer.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.05.2019 23:08:37