Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Privātā meža īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas novērtējums
Title in English Evaluation of private forest management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Zvirgzdiņš
Reviewer Kaspars Plotka
Abstract Bakalaura darba tēma – „Privāta meža īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas novērtējums”. Bakalaura darba autors: Jānis Ruicēns. Bakalaura darba vadītājs: Jānis Zvirgzdiņš, Zin. asist., Dipl. ing., Mg. oec. Bakalaura darba mērķis – novērtēt privātā meža īpašuma pārvaldības un apsaimniekošanas praksi Latvijā. Bakalaura darbā tika veikts privātā meža apsaimniekošanas novērtējums, ņemot vērā virkni faktoru: meža augšanas tipi, koksni un tās pielietojumu, Skandināvijas meža apsaimniekošanas prakse. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darbam pievienoti pielikumi, kur ar fotofiksācijas palīdzību attēlota pašreizējā situācija katrā privātā meža īpašuma nogabalā. Analītiskajā daļā autors raksturo meža nozari Latvijā. Apraksta meža augšanas tipus, to sadalījumu un raksturojošās pazīmes. Raksturo koksni un tās pielietojamību, kā arī tehnoloģiskās un mehāniskās īpašības. Raksturo meža apsaimniekošanas ciklu tā pamatdarbības. Novērtēta Skandināvijas mežu apsaimniekošanas prakse. Projekta aprēķinu daļā autors, par pamatu izvēlās privātu meža īpašumu. Veikta meža apsaimniekošanas ekonomiskā analīze, apkopojot mežizstrādes, atjaunošanas un kopšanas izmaksas, kokmateriālu iepirkumu cenas, dīzeļdegvielas vidējās cenas. Salīdzinātas kokmateriālu pievešanas un transportēšanas cenas no meža uz iepirkuma punktu ar vidējām dīzeļdegvielas cenām Latvijā. Izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns privātam meža īpašumam. Tehnoloģiskajā daļā autors Izveidojis un aprakstījis lēmuma pieņemšanas procesus. Darba un dabas aizsardzības daļā autors Apkopoja un aprakstīja normatīvos aktus, kas regulē saimnieciskās darbības mežā un ieguldījumam meža ekosistēmas noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanu. Grafiskajā daļā autors attēlo patstāvīgi veikto darbu un iegūtos rezultātus. Darba kopējais apjoms ir 111 lappuses, tajā skaitā 11 tabulas, 17 attēli, 1 pielikums un izmantotās literatūras saraksts ar 55 literatūras avotiem.
Keywords Privāts, mežs, īpašums, pārvaldīšana, apsaimniekošana, novērtējums
Keywords in English Private, forest, property, management, evaluation
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 12:30:27