Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Digitālo mārketinga rīku novērtējums zīmola atpazīstamības veicināšanai
Title in English Evaluation of Digital Marketing Tools for Brand Recognition
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer T. Tambovceva, profesore
Abstract Bakalaura darba autore: Zane Kārklevalka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Digitālo mārketinga rīku novērtējums zīmola atpazīstamības veicināšanai Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 35 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti angļu valodā un 7 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Zīmola atpazīstamība ir nozīmīgs elements, kas ietekmē klienta izpratni un zināšanas par zīmolu. Mūsdienu tehnoloģiskajā laikmetā uzņēmumiem ir svarīgi uzturēt nepārtrauktu saikni ar saviem klientiem digitālajā vidē, izmantojot digitālo mārketinga rīkus. Šos daudzpusīgos rīkus ir iespējams pielietot arī jaunu klientu piesaistei, uzņēmuma tēla radīšanai un attīstīšanai, kā arī citām darbībām, kas ietekmē patērētāju attieksmi pret zīmolu. Lai efektīvi pielietotu digitālos mārketinga rīkus, uzņēmumam ir jāizstrādā digitālā mārketinga stratēģija, kurā ir skaidri nodefinēti mārketinga mērķi un mērķauditorija. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kārklevalka Z. (2019). Digitālo mārketinga rīku novērtējums zīmola atpazīstamības veicināšanai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 61 lpp.
Keywords Zīmols, zīmola atpazīstamība, digitālais mārketings, digitālā mārketinga rīki
Keywords in English Brand, brand awareness, digital marketing, digital marketing tools
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 16:46:16