Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveide Būvniecības valsts kontroles birojā"
Title in English "Improvement of the Independent Practice Supervision Process of the Construction Specialists in the State Construction Control Bureau of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Kavosa
Reviewer Mg.oec., Svetlana Mjakuškina
Abstract Dortiņa S. (2019). Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveide Būvniecības valsts kontroles birojā: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec M. Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 16 tabulas, 7 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 34 avoti latviešu, 30 avoti angļu un 2 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi uz 15 lpp. Darba mērķis ir izvērtēt BVKB veikto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesu būvekspertīzes specialitātē un ar to saistītos ietekmes faktorus, lai sniegtu priekšlikumus būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā, izmantojot dažādus informācijas avotus, vispusīgi apskatīts un izanalizēts uzraudzības jēdziens, tā veidi un definīcijas, kā arī dziļāk izpētīta būvspeciālistu profesionālās darbības uzraudzība. Daļas ietvaros izpētīti dažādu risku vadības un kvalitātes metožu teorētiskie aspekti. Otrajā darba daļā izvērtēta BVKB darbība un dziļāk apskatīta BSN darbība, kompetence un kvalitātes vadības sistēma, kā arī BVKB uzraudzības process un tā atbilstība normatīvo aktu un standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām. Izmantojot kvalitātes un risku vadības metodes, identificēti iespējami faktori un riski, kuri var ietekmēt uzraudzības procesu, kā arī noteikti uzraudzības procesa posmi, kurus nepieciešams pilnveidot. Trešajā darba daļā izstrādāti divi iespējami būvspeciālistu patstāvīgas prakses uzraudzības procesa pilnveides risinājumi, aprēķinātas plānotas pilnveides risinājumu izstrādes izmaksas un aprakstīts BVKB finansiālais un kvalitatīvais ieguvums no pilnveides risinājumu ieviešanas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Kaut arī daudzi ar būvspeciālistu patstāvīgas prakses uzraudzības procesu saistītie aspekti ir noteikti normatīvajos aktos, uzraudzības process nav vienīgi valsts kontroles mehānisms, tā ir kompleksā pieeja sertificēto personu pārbaudei un nepārtrauktai pilnveidei ar mērķi nodrošināt kvalitāti un drošību būvekspertīzes sfērā.
Keywords Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveide, uzraudzības process, Kļūdu iespējamības un seku analīze (FMEA), kvalitātes izvērsuma metode (QFD), Delfu metode, ekspertvērtējuma metode.
Keywords in English Improvement of the Independent Practice Supervision Process of the Construction Specialists, supervision process, Delphi methode,Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Quality Function Deployment (QFD), Delphi methode.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 09:59:02