Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finansiālā stāvokļa analīze”
Title in English “Analysis of the Financial Position of Ltd “Kurt Koenig” and Its Main Competitors”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valentīna Andrējeva
Reviewer M.Jurušs, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finansiālā stāvokļa analīze”, kas izvēlēta, lai gūtu maksimālu priekšstatu par sava un konkurentu uzņēmumu finansiālo stāvokli, finanšu rādītāju dinamiku pēdējos trijos noslēgtajos finanšu pārskatu gados. Darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finanšu rādītājus. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: • izpētīt teorētisko literatūru par finanšu analīzes rādītāju būtību un nozīmi uzņēmuma darbībā; • apkopot SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finanšu pārskatu rādītājus; • aprēķināt un izanalizēt SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finanšu rādītājus; • izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma SIA “Kurt Koenig” saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi un izpildītu noteiktos uzdevumus, izveidota sekojoša darba struktūra: • Darba pirmajā sadaļā tiek apskatīta teorētiskā literatūra par uzņēmuma finanšu analīzes būtību un rādītājiem – finansiālo stāvokļa stabilitāti un maksātspēju, rentabilitāti, aprites rādītāji; • Darba otrajā sadaļā tiek sniegts SIA “Kurt Koenig” darbības un nozares vispārējs raksturojums, kā arī analizēti uzņēmuma SIA “Kurt Koenig” un galveno konkurentu finanšu rādītāji – finansiālā stabilitāte un maksātspēja, rentabilitāte un aprites rādītāji; • Secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 13 tabulas, 22 formulas. Darbam pievienoti 5 pielikumi uz 18 lappusēm. Darba izstrādē tika izmantoti dažādi informācijas avoti - teorētiskā ekonomiskā literatūra latviešu valodā, Latvijas Republikas likumi, interneta resursi, datu bāzes, kurās pieejama informācija par konkurentu uzņēmumu finanšu pārskatiem un pielikumiem, uzņēmuma SIA “Kurt Koenig” finanšu pārskati.
Keywords Finansiālā stāvokļa analīze, nozares vispārējs raksturojums, finanšu rādītāji – finansiālā stabilitāte un maksātspēja, rentabilitāte un aprites rādītāji.
Keywords in English Analysis of the financial position, a general description of business area, financial indicators - financial stability and solvency, profitability and turnover indicators.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 14:09:35