Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūra, izmaiņu dinamikas analīze un to ietekme uz ekonomisko situāciju Latvijas Republikā”
Title in English "Structure of Mandatory State Social Insurance Contributions, Analysis of Changes in Dynamics and its Influence on the Economic Situation in Latvian Republic”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Mogorite
Reviewer I. Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Anotācija Bakalaura darba „Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūra, izmaiņu dinamikas analīze un to ietekme uz ekonomisko situāciju Latvijas Republikā” aktualitāte saistāma ar to, ka 2018.gadā krasi mainījās Latvijas nodokļu sistēma, un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme tika paaugstināta. Jāatceras, ka valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas ietekmē visas jomas, tai skaitā, arī muitas sfēru un Latvijā aktuāla ir arī diskusija, ka mūsu sabiedrība noveco un, ka pensiju izmaksa samērā negatīvi ietekmē valsts ekonomiku, līdz ar to bakalaura darbā minētajām tēmām tika pievērsta lielāka uzmanība. Pētījuma uzdevumi: raksturot valsts sociālās apdrošināšanas jēdzienu un struktūru, izpētīt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūru un ietekmi uz Latvijas ekonomiku līdz 2017.gada 31.decembrim, raksturot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kopš 2018.gada 1.janvāra, analizēt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ietekmi uz ekonomisko situāciju Latvijas Republikā. Darba mērķis ir izpētīt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūru, veicot izmaiņu dinamikas analīzi identificējot būtiskākās problēmas un piedāvājot šo problēmu risinājumu atbilstoši ekonomiski situācijai Latvijas Republikā. Pētījuma objekts: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Pētījumā iegūtie rezultāti ir izpētīta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūra, veikta izmaiņu dinamikas analīze un ietekme uz ekonomisko situāciju Latvijas Republikā, identificējot būtiskākās problēmas un piedāvājot šo problēmu risinājumus. Darbā izmantoti Latvijas un Eiropas Savienības normatīvie akti, publikāciju dati, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta dati, kā arī elektronisko resursu informācija. Darba apjoms: 64 lapas, 36 izmantotās literatūras avoti, 3 tabulas, 14 attēli un 9 pielikumi.
Keywords Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūra, izmaiņu dinamikas analīze un to ietekme uz ekonomisko situāciju Latvijas Republikā
Keywords in English „Structure of mandatory state social insurance contributions, analysis of changes in dynamics and its influence on the economic situation in Latvian Republic”
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 19.12.2018 14:03:47