Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA "TOPO DATI"
Title in English "Process Approach for Quality System Development in the "TOPO DATI" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dipl.darba aizs. vec.spec., Liāna Salzemniece
Reviewer Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Abstract Gardoviča S. Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA “TOPO DATI”: Maģistra darbs / S.Gardoviča, L.Salzemniece. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. 122 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 122 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 47 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 34 avoti latviešu, 88 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt esošo SIA “TOPO DATI” situāciju kvalitātes vadības jomā, piedāvāt nepieciešamo korektīvo un pilnveides darbību priekšlikumus, piemērojot dažādus kvalitātes pilnveides instrumentus, uzzināt klientu apmierinātības līmeni, lai sniegtu priekšlikumus pamatdarbības procesu pilnveidei un pakalpojumu izpildes kvalitātes paaugstināšanai. Pirmajā darba daļā salīdzināti un izvērtēti dažādi teorētiski pamatojumi, sniegts vērtējumu par teorētisko un analītisko nostādņu aktualitāti un turpmāku pielietojamību maģistra darbā. Otrajā darba daļā identificētas un paskaidrotas galvenās kvalitātes vadības problēmas un noskaidroti procesu pilnveidojamie aspekti. Trešajā darba daļā izstrādāti pamatoti priekšlikumus un to alternatīvas procesu pieejas kvalitātes sistēmas ieviešanai SIA “TOPO DATI”, orientējoties uz klientu un nepārtrauktas pilnveides principiem. Ceturtajā darba daļā veikts SIA “TOPO DATI” procesu risku novērtējums, aprēķināts ekonomiskais pamatojums galveno priekšlikumu realizēšanai Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: uzņēmumā ir procesi, kuriem nepieciešami pilnveidojumi, pakalpojumu izpildes kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai, kas veicami ar SIA “TOPO DATI” organizatoriskās vadības iesaisti.
Keywords procesu pieeja, kvalitātes sistēma,, kvalitātes vadība, risku vadība
Keywords in English process approach, quality system, quality and risk management
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 12.12.2018 14:23:20