Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izstrādāšanas projekts būvniecības uzņēmumā"
Title in English "Project on Development of Performance Evaluation System in a Construction Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Laura Langenfelde, Mg.oec., SIA "Tele2" personāla speciālists
Abstract Bakalaura darba autors: Alīna Kalniņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izstrādāšanas projekts būvniecības uzņēmumā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 24 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu un 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība un personāls, novērtēti uzņēmuma personāla vadības procesi, personāla darba izpildījuma novērtēšanas sistēma un atklātas galvenās problēmas. Teorētiskajā daļā veikta analīze par darba izpildījuma novērtēšanas mērķiem un nozīmi. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāts apraksts par darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas projektu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kalniņa A.: Darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izstrādāšanas projekts būvniecības uzņēmumā Bakalaura darbs/ A. Kalniņa, I. Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēkuresursu vadīšana”, 2018. – 68. lpp.
Keywords Darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izstrādāšanas projekts
Keywords in English Evaluate the human resources management process
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.12.2018 13:59:27