Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Jauno darbinieku ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts būvniecības uzņēmumā"
Title in English "Project on Improvement of New Employee Introduction in a Construction Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Baiba Savicka, SIA "Komunikāciju Darbnīca" projektu vadītāja
Abstract Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 10 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu, 10 angļu un 3 krievu valodās. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība, uzņēmuma personāls un personāla vadības organizācija, apkopoti empīriskie pētījumi par jauno darbinieku ievadīšanu darbā, konstatējot galvenās problēmas jauno darbinieku ievadīšanas procesā. Teorētiskajā daļā tika veikta analīze par ievadīšanas procesā konstatēto problēmu risināšanas iespējām. Praktiskajā daļā izstrādāti trīs projekti: 1. jauno darbinieku ievadīšanas darbā procesa pilnveidošana; 2. jaunā darbinieka rokas grāmata; 3. darbaudzinātāja projekts biroja darbiniekiem. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Krivāne G.: Jauno darbinieku ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts būvniecības uzņēmumā Diplomprojekts/ G. Krivāne, S. Gailīte.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. – 85 lpp.
Keywords Jauno darbinieku ievadīšana darbā, adaptācija, mentorings
Keywords in English Recruitment of new employees, onboarding, mentoring
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.12.2018 12:12:37