Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Jauno darbinieku ievadīšanas darbā pilnveides projekts"
Title in English "Project on Improvement of New Employee Introduction"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Langenfelde
Reviewer Zane Rostoka, RTU Personāla nodaļas vadītāja
Abstract Jauno darbinieku ievadīšana darbā ir aktuāla, jo efektīva jauno darbinieku ievadīšana darbā veicina ātrāku darba pienākumu apgūšanu un iejušanos uzņēmuma vidē. Nereti, darba devēji, jau pirmajā darba dienā pieļauj kļūdas, tādēļ procesam ir jābūt organizētam. Bakalaura darba “Jauno darbinieku ievadīšanas darbā pilnveides projekta” mērķis ir analizēt jauno darbinieku ievadīšanas procesu darbā, veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus, jauno darbinieku ievadīšanai darbā, procesa pilnveidei. Lai izpildītu bakalaura darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi - veikt uzņēmuma analīzi, par tā pamatdarbību, struktūru un personāla mainību; veikt jauno darbinieku darbā procesa izpēti; izpētīt un analizēt teorētisko pārskatu no pieejamiem teorijas materiāliem; apkopot un analizēt iegūtos datus no darbinieku aptaujām un strukturētās intervijas ar personāla vadības departamenta pārstāvi; sagatavot secinājumus un izveidot priekšlikumus jauno darbinieku ievadīšanas darbā procesa pilnveidei. Kā pētījumu metodes tika izmantota vispārzinātniskā pētījumu metode: monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, un empīriskās pētījumu metodes – aptauja uzņēmuma darbiniekiem, intervija ar personāla vadības departamenta pārstāvi un novērošanas metode. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā ir veikts pētāmā uzņēmuma raksturojums, analizēts darbinieku skaits un mainība; veikts pētījums aptaujājot uzņēmuma darbiniekus par jauno darbinieku ievadīšanu darbā. Teorētiskajā daļā tika analizēts adaptācijas process no dažādiem teorētiskajiem avotiem, adaptācijas procesa mērķis un jaunā darbinieka pirmā darba diena, kā arī mentora nepieciešamība jauno darbinieku ievadīšanai darbā. Projektu aprēķina daļā tika veikta jauno darbinieku ievadīšanas darbā projekta pilnveide, informācijas nodrošināšana izstrādājot bukletu ar svarīgāko informāciju jaunajam darbiniekam un mentoringa ieviešana uzņēmumā. Bakalaura darbā izmantotie materiāli ir grāmatas latviešu un angļu valodā, publikācijas, interneta resursi, likumi un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Bakalaura darba apjoms 78 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 28 attēli, 12 tabulas un 9 pielikumi, kā arī 32 bibliogrāfiskie avoti, no kuriem 25 ir latviešu valodā un 7 angļu valodā.
Keywords Jauno darbinieku ievadīšana darbā, adaptācija, mentorings
Keywords in English Recruitment of new employees, onboarding, mentoring
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.12.2018 10:55:40