Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un uzturēšanas raksturojums nelielos pārvaldīšanas uzņēmumos
Title in English Characterization of the residential buildings` administration and maintenance in small administration companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Dr.sc.ing. Jānis Kaminskis, BIF
Abstract Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un uzturēšanas raksturojums nelielos pārvaldīšanas uzņēmumos”. Tēma ir aktuāla, jo mazo pārvaldnieku īpatsvars kopējā nozares uzņēmumu skaitā ir ap 99%, pie tam laika periodā no 2010. gada līdz 2016. gadam tas mazo pārvaldnieku skaits ir pieaudzis par 1 428 vienībām jeb 69.9%, pie tam tikai pareizi izvēlēta nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mehānisma gadījumā, ir iespējams uzturēt nekustamā īpašuma vērtību, kā arī saglabāt tā konkurētspēju nekustamā īpašuma tirgū. Bakalaura darbs sastāv no ievada, pamatdaļas, kas sastāv no piecām nodaļām – analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā ir izanalizēta pārvaldnieka nozīme dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un uzturēšanā. Otrajā nodaļā ir izpētīta mazo pārvaldīšanas uzņēmumu problemātika dzīvojamo māju pārvaldīšanas un uzturēšanas procesā. Trešajā nodaļā ir apskatīta mazo pārvaldīšanas uzņēmumu darbības specifika. Ceturtajā nodaļā ir izanalizētas darba un vides aizsardzības prasības maziem pārvaldīšanas uzņēmumiem, savukārt piektajā nodaļā ir veikta pētījuma gaitā iegūto rezultātu grafiskā atspoguļošana. Bakalaura darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un uzturēšanas procesu un tā problemātiku. Bakalaura darba galvenie rezultāti parāda, ka galvenās problēmas, ar kurām ikdienā saskaras mazie pārvaldīšanas uzņēmumi, ir dzīvokļa īpašnieku maksātnespēja (64%), dzīvokļa īpašnieku bezatbildība (42%), dzīvokļa / zemes kopīpašums (39%), zaudējumi no maksātnespējas procesa (32%) un nozares haotiska attīstība (26%), savukārt galvenie traucējošie faktori efektīva pārvaldes un uzturēšanas procesa īstenošanai dzīvojamās mājās ir finanšu resursu trūkums, uzkrājumu trūkums mājas fondā, fundamentālu pētījumu trūkums par māju tehnisko stāvokli un iepriekšējā pārvaldnieka nolaidība. Galvenie ieteikumi dzīvojamo māju apsaimniekošanas problēmu novēršanai ir tiesas procesa paātrināšana maksātnespējīgiem īrniekiem (79%), dzīvokļu īpašnieku izglītošana (52%), kopīpašuma jautājuma risināšana valsts līmenī (49%), nozares sakārtošana (42%) un pašvaldības iesaistīšanās problēmu risināšanā (36%). Bakalaura darba apjoms ir 157 lappuses, tas satur 8 attēlus un 9 tabulas, tajā ir izmantoti 87 literatūras un informācijas avoti. Bakalaura darbam ir pievienoti 4 pielikumi.
Keywords Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, pārvaldīšana, uzturēšana, mazais pārvaldnieks, dzīvokļa īpašnieks
Keywords in English Apartment house, management, maintenance, small manager, apartment owner
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.10.2018 19:28:30