Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electronics
Title in original language "Ultra platjoslas (UWB) impulsu radara realizāciju iespēju izpēte integrālā mikroshēmā"
Title in English "Research on Possibilities to Implement the Ultra-wideband (UWB) Impulse Radar Into the Integrated Circuit"
Department Institute of Microwave Engineering and Electronics
Scientific advisor Modris Greitāns
Reviewer Māris Tērauds, RTU.ETF. docents
Abstract Darba mērķis ir iespēju izpēte Elektronikas un datorzinātņu institūta izstrādātā ultra-platjoslas (UPJ) impulsu radara atsevišķu bloku realizācijai iespēju integrālā mikroshēmā. Mērķa sasniegšanas darba pirmajā nodaļā ir apskatītas radara un kustību sensoru tehnoloģijas, UPJ impulsu radara darbības principi, tā svarīgākie parametri. Balstoties uz apskatītām tehnoloģijām tiek izvēlēts atsevišķs, no darbības viedokļa būtisks radara bloks tā realizācijai integrālā shēmā. Darba otrajā nodaļā ir veikts aktuālo integrālo shēmu tehnoloģiju apskats un to savstarpējs salīdzinājums ar mērķi izvēlēties piemērotu tehnoloģiju UPJ impulsu radara bloka realizācijai. Iegūtie teorētiskie rezultāti tiek apkopoti un salīdzināti uzskatāmās tabulās. Izvēloties komplementāro metāls-oksīds-pusvadītājs tehnoloģiju, trešajā nodaļā ir veikta radara uztvērēja taktējamā komparatorā izmantojamo tranzistoru parametru vērtību un raksturlīkņu iegūšana, tranzistora ieejas integrēta trokšņa līmeņa iegūšana noteiktā frekvenču diapazonā, lemšanas bloka un pastiprinātāja pakāpes rēķini un simulācijas, iegūto rezultātu analīze. Maģistra darbs ir izstrādāts Elektronikas un datorzinātņu institūtā, saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS) Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2017/26. Darbs sastāv no 103 lpp., 50 attēliem, 3 tabulām, 7 pielikumiem. Tiek izmantoti 45 literatūras avoti.
Keywords Ultra-platjoslas impulsu radars, integrālā shēma, taktēts komparators, CMOS tehnoloģija, Cadence programmatūra
Keywords in English UWB impulse radar, integrated circuit, CMOS technology, clocked comparator, Cadence
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.06.2018 15:58:52