Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Ārējo stikloto konstrukciju īpašību un orientācijas ietekme uz ēkas energopatēriņu"
Title in English "Influence of external glazing properties and orientation on buildings energy consumption"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Anatolijs Borodiņecs
Reviewer Jurģis Zemītis
Abstract Denisa Zajeca maģistra darba „Ārējo stikloto konstrukciju īpašību un orientācijas ietekme uz ēkas energopatēriņu” mērķis ir vērst uzmanību ēku ārējo norobežojošo stiklotu konstrukciju īpašību un orientācijas ietekmei uz termisko komfortu un ēku energopatēriņu. Īpaša uzmanība tika pievērsta ēku apkurei un dzesēšanai nepieciešamā energopatēriņa bilances analīzei. Stikloto ārējo norobežojošo konstrukciju orientācija un izvēlētas īpašības ietekmē arī patērētas enerģijas daudzumam priekš apgaismojuma un nodrošina cilvēku vizuālo komfortu. Darbā ietvaros tika veiktas dinamiskas energopatēriņa simulācijas, analizējot dažādu stikloto virsmu īpašību kombinācijas ietekmi uz ēkas gada energobilanci un termisko komfortu. Maģistra darba aprēķini veikti ar IDA Indoor Climate and Energy (IDA-ICE) 4.8 programmatūras palīdzību. IDA-ICE nodrošina ēkas dinamisku siltuma, iekštelpu gaisa kvalitātes un ēkas enerģijas patēriņa simulāciju. Programma tika validēta atbilstoši EN ISO13790. Pētījuma laikā iegūtie rezultāti liecina par stiklojuma izstarošanas spējas būtisko ietekmi uz ēkas energoefektivitātes līmeni. Papildus tam tika konstatēts, ka stiklojuma orientācija uz ziemeļiem ne vienmēr nodrošina dzesēšanai nepieciešamu energopatēriņa samazinājumu Latvijas platuma grādos. Analizējot automātiskās žalūzijas ietekmi, tika noteiks, ka to uzstādīšana nav ekonomiski pamatota un nenodrošina ievērojamu enerogpatēriņa samazinājumu, salīdzinājumā ar zemas emisijas stiklojuma uzstādīšanu.
Keywords stiklojums, energoefektivitāte, siltuma zudumi, siltuma izdalījumi, dzesēšana, apkure, dinamiskas ēku energopatēriņa simulācijas.
Keywords in English glazing, energy efficiency, heat loss, heat discharge, cooling, heating, dynamic building energy simulations.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.06.2018 13:34:56