Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Liposomu izstrāde un raksturošana kontrolētai medikamentu piegādei
Title in English Development and characterization of liposomes for controlled drug delivery
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Arita Dubņika
Reviewer Ilze Šalma
Abstract Bakalaura darbā aplūkotas zāļu piegādes sistēmas – liposomas, kas sastāv no holesterīna un 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokholīns (DSPC) dažādās daudzumu (n/n) attiecībās. Liposomās iekapsulēts vankomicīna hidrogēnhlorīds (VANKA). Darbā pētīta liposomu morfoloģija un izmēri, izmantojot gaismas mikroskopijas, skenējošās elektronu mikroskopijas (SEM) un lāzerdifrakcijas granulometrijas metodes. Liposomu ķīmiskā struktūra analizēta, izmantojot Furjē transformācijas infrasarkanās spektroskopijas (FTIR) metodi. VANKA iekapsulēšanās efektivitāte un izdalīšanās kinētika noteikta, izmantojot šķidrumu hromatogrāfijas metodi (UPLC). Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 2000. līdz 2018. g.
Keywords LIPOSOMAS, ZĀĻU PIEGĀDES SISTĒMAS, VANKOMICĪNA HIDROGĒNHLORĪDS, HOLESTERĪNS, 1,2-DISTEAROIL-SN-GLICERO-3-FOSFOKHOLĪNS (DSPC)
Keywords in English LIPOSOMES, DRUG DELIVERY SYSTEMS, VANCOMYCIN HYDROGEN CHLORIDE, CHOLESTEROL, 1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE (DSPC)
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 03.06.2018 12:33:59