Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Klientu attiecību menedžmenta pilnveide uzņēmumā SIA “FORELES”"
Title in English "Improvement of Client Relationship Management in “FORELES” Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Gints Mednis
Reviewer Rita Greitāne, docents, RTU IUV katedra
Abstract Šerste S.: Klientu attiecību menedžmenta pilnveide uzņēmumā SIA “FORELES” Maģistra darbs / S. Šerste, G. Mednis. - Rīga: RTU, IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālā studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2018. – 89 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauts 21 attēls un 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu, 14 angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darbā veikts SIA “FORELES” klientu attiecību menedžmenta izvērtējums, tā esošā un potenciālā ietekme uz uzņēmuma rezultātiem un tā mijiedarbība ar uzņēmuma mērķiem un stratēģiju, kā arī modelēta tā attīstības iespēju analīze. Sagatavoti priekšlikumi uzņēmuma klientu attiecību menedžmenta turpmākai attīstībai un jaunu procesu (vai instrumentu) ieviešanai, lai nodrošinātu konkurētspējas palielināšanos un apgrozījuma pieaugumu. Vienlaikus ir izstrādāts SIA ”FORELES” biznesa modelis, analizēta uzņēmuma attīstība salīdzinājumā ar citiem nozares uzņēmumiem un nodefinēti būtiskākie trūkumi klientu attiecību menedžmentā. Pamatojoties uz teorētiskajā un analītiskajā daļā sagatavoto informāciju un izmantojot analītiskās hierarhijas metodi, tiek izvērtēts klientu un ekspertu viedoklis, veikts viedokļu salīdzinājums un izteikti priekšlikumi klientu attiecību menedžmenta pilnveidošanai uzņēmumā, kā arī veikta praktiska SIA “FORELES” uzņēmuma klientu segmentācija un klientu lojalitātes veicināšana.
Keywords klientu attiecību menedžments
Keywords in English customer relationship management
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 30.05.2018 18:03:25