Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Inovāciju pārvaldība un Zilā okeāna stratēģija
Title in English Innovation Management and Blue Ocean Strategy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Elīna Gaile-Sarkane
Abstract Bakalaura darba autors: Farrukhjon Mingbaev Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Assist. Prof., Dr.oec., Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Inovāciju vadība un Zilā okeāna stratēģija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, Teorētiskās un Praktiskās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 37 attēli, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pirmajā apakšnodaļā tiks izskatīti visi būtiskie dati par Zilo okeāna stratēģiju: tā izmantošana uzņēmējdarbības jomā; ieguvumi un trūkumi, kas saistīti ar šo okeānu; iespējamie risinājumi iepriekšminētajām problēmām, izmantojot šo īpašo un nesen izpētīto vadošās uzņēmējdarbības veidu. Tā kā dokumenta otrajā apakšdaļā sīki tiks izskaidrota inovāciju vadības stratēģija un visi līdzīgie dati, kurus mēs uzzinājām par Zilo okeāna stratēģiju, lai varētu salīdzināt šīs divas metodes, tiks noskaidroti. Praktiskajā daļā ir analizēta DJI kompānija un iPhone X tirgus sektors. Veidi, kā attīstīt kvalitatīvus pakalpojumus un traucējošas tehnoloģijas. Turklāt Da-Jiang Innovations kompānija ražo jaunus dronus un stāsta savu misiju un redzējumu un izskaidro uzņēmuma biznesa struktūru. Arī autore veica DJI kompānijas SWOT analīzi un definēja esošo produktu iPhone X BOS. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mingbaev F. (2018) Personāla atlases un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs/ F. Mingbaev, Šatrevičs V.- Rīga: RTU, UIVI UIVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”
Keywords Inovācijas, Pārvaldība, Zilā Okeāna Stratēģija, DJI Uzņēmums, iPhone X produkts
Keywords in English Innovation, Management, Blue Ocean Strategy, DJI Company, iPhone X product
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 30.05.2018 16:20:28