Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Biznesa procesu optimizēšana tirdzniecības uzņēmumā"
Title in English "Business Process Optimization in a Trading Company "
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Modris Ozoliņš, docents (prakt.), MBA, RTU SPN
Abstract Tumanova K. Biznesa procesu optimizēšana tirdzniecības uzņēmumā: Maģistra darbs/ K.Tumanova, I.Voronova.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 47 tabulas, 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 21 avoti latviešu, 5 angļu, un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izvirzīt priekšlikumus biznesa procesu optimizēšanai tirdzniecības uzņēmumā. Darbā ir trīs daļas: analītiskā daļa, lietišķās pētījuma daļa, aprēķinu daļa. Analītiskajā daļā tiek raksturota uzņēmuma attīstības dinamika, tika izanalizēta tirdzniecības nozare Latvijā un pasaulē, apskatīts uzņēmuma finansiālais stāvoklis pēc 2014., 2015. un 2016. gada pārskatiem, izveidota uzņēmuma SVID analīze, izpētīta biznesa procesa teorētiskā bāze un kā notiek biznesa procesi pētāmajā uzņēmumā. Pētījuma lietišķajā daļā tika apskatīta funkcionālās vērtības analīzes būtība, kā šo metodi var pielietot tirdzniecības uzņēmumā, un uz teorijas pamata tika veikta uzņēmuma funkcionālās vērtības analīze. Kā arī detalizēti izpētīta uzņēmuma personāla vadīšanas sfēra, tika veikta darbinieku aptauja un iekšējo attiecību izpēte, un tika sastādīts pārdošanas speciālista faktiskā darba plāns. Pētījuma aprēķinu daļā detalizēti apskatīta pārdošanas nodaļas funkcionālās vērtības analīze, tika sniegtas pētāmās problēmas risināšanas iespējas. Tiek piedāvātas jaunas biznesa procesu optimizācijas iespējas, kas palielinās uzņēmuma darbības efektivitāti un klientu apkalpošanas skaitu, tādējādi ļaujot palielināt ienākumus un piesaistīt jaunus klientus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: tirdzniecības uzņēmumā ir nesakārtoti biznesa procesi, kas rezultātā prasa vairāk laika un resursu funkcijas izpildei. Lai optimizētu uzņēmuma darbību, tiek piedāvāts ieviest jauno digitālo CRM sistēmu un pieņemt darbā pārdošanas speciālistu.
Keywords Biznesa procesu optimizēšana tirdzniecības uzņēmumā
Keywords in English Business Process Optimization in a Trading Company
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 13:15:34