Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Staff Motivation System"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Ilona Ezera, docents (prakt.), Mg.oec., RTU IUV katedra
Abstract Anotācija Diplomprojekta autors: Jekaterina Semjonova Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Prakt. docente, Mg. oec Līga Kamola Diplomprojekta temats: Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 30 avoti latviešu un 2 krievu valodā literatūras un interneta avoti, tajā skaitā finanšu dati par pētāmo uzņēmumu. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta rezultāts ir esošās personāla motivācijas sistēmas novērtējums un izstrādātie priekšlikumi tās uzlabošanai. Diplomprojekta izstrādes laikā tika veikta aptauja, lai noskaidrotu uzņēmuma darbinieku viedokli par motivācijas sistēmu uzņēmumā, tika noteiktas problēmas, kādēļ pieaug personāla mainība. Izstrādātie priekšlikumi ļauj uzlabot personāla motivācijas sistēmu uzņēmumā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Semjonova J. Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja L. Kamola – Datorsalikums. - Rīga: RTU, UIVI TIN, 2018- 61 lpp.
Keywords pērsonals, motivacija, atbalsts, sistema, optimizacija.
Keywords in English Staff Motivation. Growth Optimization.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 13:03:10