Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Mārketinga stratēģijas izstrāde SIA "City Express”"
Title in English "Development of Marketing Strategy for "City Express" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Modris Ozoliņš
Reviewer Rita Greitāne, docents, Dr.oec., RTU IUV katedra
Abstract Dzelde M. Mārketinga stratēģijas izstrāde SIA “City Express”: Maģistra darbs/M.Dzelde, K.Špakovska. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2017. – 119 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 119 lpp., tajā iekļauti 6 attēli un 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 27 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju, kas nodrošinātu, ka aptuveni 60% klientu SIA „City Express” pakalpojumus izmantotu vismaz gadu, šajā laika periodā izdarot vismaz 12 atkārtotus pasūtījumus. Pirmajā darba daļā tiek analizētas dažādas pieejas mārketinga kompleksa veidošanai, kā arī apskatīta pakalpojumu mārketinga specifika un teorijas par klientu lojalitātes veidošanos un galvenajiem tirgus segmentācijas veidiem pakalpojumu jomā. Otrajā daļā tiek analizēta uzņēmuma darbību ietekmējošā ārējā vide un iekšējā vide, tajā skaitā uzņēmuma klientu mainības rādītāji, pasūtījumu apjomi un finanšu rezultāti, lai identificētu galvenās problēmas, kurās uzņēmumam būtu nepieciešams veikt izmaiņas. Trešās daļas ietvaros, ņemot vērā iepriekšējo analīzi, tiek izstrādāta uzņēmuma mārketinga stratēģija un detalizēts tās ieviešanas aktivitāšu plāns, kā arī aprēķinātas tā izmaksas uzņēmumam. Tāpat praktiskajā daļā tiks piedāvāti kritēriji tam, kā pēc mārketinga stratēģijas ieviešanas novērtēt tās efektivitāti. Pētījumā iegūtie rezultāti norāda uz to, ka uzņēmumam jāpilnveido savs pakalpojums, piedāvājot klientiem risinājumus ērtai pakalpojuma saņemšanai un izmantošanai, kā arī jāveicina attiecību veidošana ar klientiem, lai samazinātu to mainību.
Keywords mārketings, stratēģija, kurjerpakalpojumi
Keywords in English marketing, strategy, curier services
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 10:19:31