Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Turboventilatora dzinēja "CFM 34" augsta spiediena kompresora un turbīnas rotoru savienojuma konstrukcijas statiskais aprēķins un pilnveidošanas risinājumu izstrāde.
Title in English Statistical Calculation and Development of Solutions for Improving the Structure of a Connection Between the High-Pressure Compressor and Turbine Rotors of CFM 34 Turbofan.
Department
Scientific advisor Ilmārs Ozoliņš
Reviewer Docents Ali Arshad
Abstract Bakalaura darba nosaukums: Turboventilatora dzinēja CFM 34 augsta spiediena kompresora un turbīnas rotoru savienojuma konstrukcijas statiskais aprēķins un pilnveidošanas risinājumu izpēte. Informācijas avoti ir tehniskā literatūra, mācību līdzekļi, dzinēja tehniskie apraksti un elektroniskie avoti. Tiek apskatīta CFM 34 attīstības vēsture, tās modeļi un dzinējam paredzētie apkopes veidi. Darbā tiek aplūkoti un analizēti augsta spiediena kompresors un turbīnas rotora savienojuma daļa. Darba galvenais mērķis ir izpētīt un analizēt šī dzinēja mezgla daļu spēju uzņemt statiskās slodzes, tiek meklēts pilnveidošanas risinājums šim savienojumam, tas tiek meklēts mainot materiālus un veicot konstrukcijas ģeometriskas izmaiņas diskā un cilindriskajā daļā. Darbā tiek ņemti orģinālā dzinēja modeļa izmēri, bet ar nelieliem konstrukcijas vienkāršojumiem. Darba praktiskā daļa tiek veikta Solidwork datorprogrammā, kur tiek veikta konstrukcijas mezgla 3D modelēšana, un tiek veikta centrbēdzes un spiediena spēka simulācija. Darbā sniegts ar programmas simulācijas palīdzību iegūto rezultātu apkopojums un salīdzinājums. Iegūto datu analīzes rezultātā noteikts CFM34 dzinēja augsta spiediena kompresora un turbīnas rotoru piemērotākais materiāls, konstruktīvais izpildījums un veikti secinājumi. Darbs rakstīts latviešu valodā, kas ietver ievadu, 3 nodaļas, secinājumus, izmantoti 15 literatūras avoti, kopējais darba apjoms ir 71 lpp., tajā ir 44 attēli, 21 tabulas, 5 rasējumi.
Keywords Atslēgvārdi: turbīna, kompresors, statiskās slodzes, disks, vārpsta.
Keywords in English Keywords: turbine, compressor, static load, disk, spindle.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 10:00:45