Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Apsardzes uzņēmuma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Security company's service quality improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer SIA "Dailes teātris" valdes loceklis Andris Vītols
Abstract Bakalaura darba autors: Katrīna Linda Bogdanova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Apsardzes uzņēmuma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 53 tabulas, 20 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu, 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs attēlo šī brīža situāciju apsardzes nozarē. Veicot SVID analīzi un klientu aptauju, izmantojot SERVQUAL metodi, bakalaura darbā noteiktas trīs lielākās problēmas, kas kavē uzņēmuma SIA “Securitas Latvia” attīstību un kvalitātes paaugstināšanos. Darba aprēķinu daļā noteiktas iespējamās izmaksas šo problēmu atrisināšanai. Iegūtie rezultāti var tikt izmantoti kā pamats reāla projekta īstenošanai, par cik tas atrisina aktuālās problēmas un ir īstenojams. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bogdanova K.L. (2018) Apsardzes uzņēmuma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs/ K.Bogdanova, R.Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 85 lpp.
Keywords pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana
Keywords in English service quality improvement
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 11:32:16