Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Turboventilatora dzinēju "V 2500" un "CFM 56" ventilatora diska un bustera rotora savienojuma konstrukcijas salīdzinājums un statiskās izturības izpēte.
Title in English Comparison and Static Fatigue Study for the Structure of Fan Disc and Booster Rotor Connection of V 2500 and CFM 56 Turbofans.
Department
Scientific advisor Ilmārs Ozoliņš
Reviewer Docents Māris Hauka
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Turboventilatora dzinēja „V2500” un „CFM56” ventilatora diska un bustera rotora savienojuma konstrukcijas salīdzinājums un statiskās izturības izpēte”. Darba autors: Dairis Ceriņš Darba vadītājs: docents Dr. sc. ing. Ilmārs Ozoliņš. Darba mērķis ir izpētīt dzinēju „V2500” un „CFM56” ventilatora diska un bustera rotora savienojuma konstrukciju, veikt statiskās izturības aprēķinu un meklēt konstrukcijas pilnveidošanas iespējas. Hipotēze: Veicot dzinēja „V2500” ventilatora diska un bustera rotora savienojuma izvietojuma izmaiņu, konstrukcijas statiskā izturība paaugstināsies. Galvenie informācijas ieguves avoti diploma darba izstrēdei ir pieejamie materiāli bibliotēkās, institūta un interneta resursi. Darbā sākotnēji sniegts dzinēja „V2500” un „CFM56” ventilatora diska un bustera rotora, un to savienojuma mezgla konstruktīvais salīdzinājums, kā arī slodžu noteikšana, kurām tiek pakļautas šīs konstrukcijas. Spriegumstāvokļa aprēķinam tika pakļauts dzinēja „V2500” oriģinālais ventilatora diska un bustera rotora savienojuma mezgls, kā arī tā divi modificēti konstrukcijas varianti, kuru izpildījumi bāzēti uz „CFM56” dzinēja. Nepieciešamo dzinēja konstrukcijas elementu izveidi un aprēķinus veicu „SolidWorks” datorprogrammā. Galvenais mērķis, izveidojot modificētas konstrukcijas, bija uzlabot iegūtos rezultātus. Aprēķina rezultāti apkopoti tabulās un sniegti grafiku veidā. Darba rezultāti kopumā ļauj secināt, ka, modificējot vienīgi ventilatora diska un bustera rotora savienojuma konstrukciju, jau ir iespējams nedaudz samazināt spriegumus un deformācijas, kā arī kopēju konstrukcijas masu. Papildus tam, ieviešot bustera konstrukcijā nelielas papildus izmaiņas, ir iespējams vēl vairāk samazināt spriegumu un deformāciju līmeni, un saglabāt nelielu masas samazinājumu salīdzinājumā ar oriģinālo konstrukciju. Darbs sarakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 69 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 49 attēli, 8 tabulas, 9 formulas un 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: dzinējs, ventilatora disks, bustera rotors, kompresors, spriegums, deformācija.
Keywords Dzinējs, ventilatora disks, bustera rotors, kompresors, spriegums, deformācija
Keywords in English Engine, fan disc, booster rotor, compressor, stress, deformation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 10:34:06