Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Iestādes personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts
Title in English Personnel Management Improvement Project of an Organization
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer RTU personāla nodaļas vadītāja Zane Rostoka
Abstract Noslēguma darba autors: Danuta Maļecka Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente I. Ozoliņa-Ozola Noslēguma darba temats Iestādes personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 8 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 4 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļa tika raksturota iestādes darbība un personāls, novērtēta iestādes personāla vadības procesi un atklātas galvenās problēmas, teorētiskajā daļā veikta analīze par iestādes personāla vadīšanas procesos identificēto problēmu risināšanas iespējam, projektu aprēķinu daļā tika veikti un apkopoti empīriskie pētījumi par projektu vadītāju darbu, tika izstrādāti personāla piesaistes un darba izpildes novērtēšanas projekti. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Maļecka, D. (2018). Iestādes personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs/ D. Maļecka, I. Ozoliņa-Ozola.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 92 lpp.
Keywords personāla meklēšana; personāla darba izpildes novertēšana
Keywords in English personnel management processes
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 12:24:26