Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Fitnesa klubu tīkla mārketinga attīstības stratēģija"
Title in English "Marketing Development Strategy of a Fitness Club Chain"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Mikus Dubickis, pētnieks, Mg.oec., RTU UIVI
Abstract Safronova V. Fitnesa klubu tīkla mārketinga attīstības stratēģija: Maģistra darbs/ V.Safronova, R.Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 90 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 38 attēli un 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 39 angļu un 5 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt mārketinga attīstības stratēģiju fitnesa klubu tīklam SIA fit People. 1. daļā ir analizēta pakalpojumu un fitnesa nozare, fitnesa nozares tendences Latvijā un pasaulē, konkurence Latvijas tirgū, kā arī cenu noteikšanas stratēģija. Daļā tiek pamatota mārketinga aktualitāte fitnesa klubu tīklos. 2. daļā ir izpētīts mārketinga un mārketinga stratēģijas jēdziens, novērtēts mārketinga komplekss fitnesa nozares perspektīvā un digitālā mārketinga aktualitāte: sociālo mediju, e-pasta, satura mārketings un SEO. Tāpat daļā ir aprakstīta Vispārīgā datu aizsardzības regula un kā tā ietekmē fitnesa klubu tīklus, un apkopots SIA fit People klientu viedoklis par tā mārketinga aktivitātēm. Nobeigumā ir aprakstīta mārketinga attīstības stratēģija. 3. daļā ir raksturots uzņēmums SIA fit People, novērtētas tā esošās mārketinga aktivitātes, izstrādāta mārketinga attīstības stratēģija, noteikts stratēģijas plāns un nepieciešamais budžets. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: fitnesa nozares uzņēmumu konkurētspējai ir jāizmanto jaunākās tehnoloģijas un digitālā mārketinga aktivitātes. Veidojot mārketinga attīstības stratēģiju, fitnesa nozares uzņēmumiem ir jāizmanto digitālā mārketinga elementi, piemēram, sociālo mediju mārketings, e-pastu mārketings, mājaslapa un mobilā aplikācija. Tie palīdz labāk sasniegt savu mērķauditoriju un uzturēt atgriezenisko saiti.
Keywords mārketings, mārketinga attīstības stratēģija, fitness, fitnesa klubu tīkls, digitālais mārketings
Keywords in English marketing, digital marketing, marketing development strategy, fitness, fitness club chain
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 13:54:21