Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Pašvaldības sniegto pakalpojumu pašizmaksas modeļa izstrāde un aprēķins Mārupes novada domē"
Title in English "Development and Calculation of the Prime Cost Model of Municipal Services in Mārupe Municipality Council"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Doc.p.i. R.Greitāne
Abstract Darba nosaukums ir Pašvaldības sniegto pakalpojumu pašizmaksas modeļa izstrāde Mārupes novada Domē un aprēķins, kura autors ir Kristaps Ločs un zinātniskais darba vadītāja ir Asociētā profesore, Dr.oec., Tatjana Survilo. Kopumā darbam ir 112 lapaspuses, kā arī 15 tabulas un 19 attēli. Pašvaldībām svarīgi ir apzināties to cik izmaksā katra konkrētā sniegtā pakalpojuma sniegšana, lai varētu veiksmīgi un efektīvi izmantot savus finanšu resursus. Ne tikai maksas pakalpojumu pašizmaksa ir svarīga, bet arī būtiski ir novērtēt pašvaldību sniegtos bezmaksas pakalpojumus. Darbā tika izpētīts kas ir pašvaldība un kādas funkcijas tai tiek uzticētas. Tika veikta izpēte kā pašvaldību kompetencē nodotās funkcijas tiek pārnestas uz pašvaldības pakalpojumiem. Tika izpētīta pakalpojumu nozīme pašvaldību darbā. Papildus tam tika veikta izpēte par pašvaldības pakalpojumu pašizmaksas teorētisko bāzi. Tika analizēts kādas ir atšķirības dažādiem pašvaldību teorētiskajiem modeļiem un to līmeņiem. Tika veikta izpēte kādi normatīvie akti ir par pamatu pašvaldību darbībai un arī pašvaldību sniegto pakalpojumu regulēšanai un noteikšanai, tai skaitā pašvaldības maksas pakalpojumu noteikšanai un kvalitātes uzlabošanai. Tika analizēts kā Latvijas pašvaldības klasificē savus pakalpojumu un kādi ir to izaicinājumi saistībā ar pakalpojumu sniegšanu. Tika veikta izpēte par to kā pašvaldības uzskaita savus pakalpojumus, kā arī kādas ir iespējas elektronizēt savus pakalpojumus. Tika izstrādāts teorētiskais pamats pašvaldību pakalpojumu pašizmaksas modelim, kas balstīts gan uz normatīvo aktu regulējumu gan arī uz labās prakses piemēriem. Tika veikti praktiskie pakalpojumu pašizmaksas aprēķini Mārupes novada domes Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem, kas balstīti uz autora izstrādāto metodoloģiju. Pašvaldības pakalpojumu pašizmaksas noteikšanai svarīgākais ir iegūt strukturētus finanšu datus, pakalpojumu statistiku un raksturlielumus, kā arī spēt noteikt darbietilpīgumu konkrēto pakalpojumu sniegšanā, lai maksimāli kvalitatīvi varētu veikt pakalpojumu pašizmaksas aprēķinus.
Keywords Pašvaldība, pakalpojumi, pašvaldības pakalpojumi, pašizmaksa, pakalpojumu pašizmaksa, pašizmaksas modelis, pašvaldības pakalpojumu pašizmaksas modelis.
Keywords in English Municipality, services, municipality services, cost price, service cost price, cost price model, Municipality service cost price model.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 21:16:59