Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Darbinieku motivācijas sistēma un tās novērtēšana"
Title in English "Employee Motivation System and Its Evaluation"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Māra Pētersone, zin.asistents, RTU SESMI
Abstract Bakalaura darba autors: Līvija Mičule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prakt. docente, Mg. oec. Līga Kamola Bakalaura darba temats: Darbinieku motivācijas sistēma un tās novērtēšana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas- teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauts 21 attēls , 4 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu, 11 avoti angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Lai sasniegtu bakalaura darba noteikto mērķi, tika veikta darbinieku motivācijas teoriju analīze, izmantojot grāmatas, zinātniskos rakstus un publikācijas. Tika izpētīta pētāmā uzņēmuma šī brīža darbība un tā motivācijas sistēma, izveidojot aptaujas anketu un anketējot uzņēmuma darbiniekus. Tika veikti secinājumi par darbinieku motivācijas teorētiskajiem aspektiem, par uzņēmuma motivācijas sistēmu. Tika izveidoti ieteikumi un priekšlikumi uzņēmuma motivācijas sistēmas izstrādei un uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mičule, L. (2018). Darbinieku motivācijas sistēma un tās novērtēšana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 54 lpp.
Keywords darbinieku motivācija, motivācijas sistēma, motivācijas teorijas
Keywords in English employees motivation, motivation system, motivation theories
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 16:04:31