Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "ES fondu ietekmes uz Latvijas būvniecības tirgu un iekšzemes kopproduktu novērtējums"
Title in English "Assessment of Impact of EU Funds on the Market of Engineering Structures and the Dynamics of Gross Domestic Product in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Jurjāns
Reviewer Dr.sc.ing. Iļja Korago, VAS “Latvijas Dzelzceļš
Abstract Maģistra darba autors: Vaclavs Stankevičs. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. sc. ing. Aivars Jurjāns. Maģistra darba temats: “ES fondu ietekmes uz Latvijas būvniecības tirgu un iekšzemes kopproduktu novērtējums”. Maģistra darba apjoms: maģistra darba apjoms ir 87 lappuses ar pielikumiem, kura sastāvā ir 16 attēli un 18 tabulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: akadēmiskā literatūra gan valsts valodā, gan svešvalodās, LR likumdošana, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma (KP VIS), Centrālās statistikas pārvaldes dati. Darba mērķis, iegūtie rezultāti, secinājumi: Definēts maģistra darba mērķis: izvērtēt ES fondu ietekmi uz būvniecības tirgu un Latvijas IKP apjoma dinamiku. Izvirzīta šāda maģistra darba hipotēze: ES fondu finansējuma strauja samazināšana negatīvi ietekmēs Latvijas IKP dinamiku. Darba ietvaros izanalizēta pieejamā statistika par būvniecības tirgu, ES fondu apguves un plānošanas dati, noteikts ES finansēto būvniecības projektu īpatsvars kopējā Latvijas būvniecības tirgū. Darba zinātniski praktiskajā daļā izveidots ekonometriskais modelis Eviews vidē, kas ļauj modelēt ekonomiskos rādītājus 2018.-2020. gadā. Darbā ir paredzēti četri ES fondu līdzekļu pieejamības scenāriji. Tādējādi tiek modelēts IKP apjoms 2018.-2020. gadā un IKP pieauguma temps. Analizējot ekonometrijas modelī aprēķinātās IKP vērtības, secināts, ka ES fondi ietekme ir ievērojama un scenārijā, ja to izmaksa tiek pilnīgi apturēta sākot ar 2018. gadu, IKP apjoma kritums būtu -3.03% 2018. gadā, - 3.09% 2019. gadā un -1.89% 2020. gadā, salīdzinot ar situāciju, ja ES fondi tiek apgūti atbilstoši šī brīža prognozēm. Papildus secināts, ka ES fondu apguve nenotiek vienmērīgi vairāku gadu griezumā, tādēļ būvuzņēmējiem ir jāspēj elastīgi reaģēt uz strauji pieaugošu vai krītošu darbu apjomu.
Keywords būvniecības tirgus, ES fondi, modelēšana, IKP.
Keywords in English construction market, EU funds, modelling, GDP.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.05.2018 20:26:15